Auteur

Pieter Verbeek

Privacy onder druk door Het Nieuwe Werken

Interview voor de website Over Het Nieuwe Werken met advocaat privacyrecht Rosalie Heijna over de uitdagingen die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt voor de privacy van de werknemer.

‘Steden zijn hard nodig om doelen energietransitie te halen’

Interview met strategisch adviseur Karin van den Berg, trekker van het Europese Partnerschap Energietransitie voor Agenda Stad.

Den Haag pakt regie terug op online dienstverlening

Van het aanvragen van uittreksels, het betalen van gemeentebelasting tot inzicht in de eigen dossiers. Hagenaars kunnen al hun zaken op de website van de gemeente regelen. Den haag wil de dienstverlening nu verder uitbouwen. Maar wel samen met de inwoners van de stad. Interview met wethouder Baldewsingh voor Publiek Denken.

Betaalbare huisvesting voor iedereen in Europa

Betaalbare huisvesting bereiken voor iedereen in Europa. Dat is wat het gelijknamige Europese Partnerschap als doel heeft. Interview met belangenbehartiger Sebastien Garnier vanuit de woningcorporaties voor Agenda Stad.

Leren, experimenteren en maatwerk

Volgens het VNG-rapport Op weg naar een meervoudige democratie moet er in de lokale democratie heel wat veranderen. ‘We stellen voor de democratie creatiever vorm te geven,’ zegt auteur Wim van de Donk. ‘Denk aan burgerparticipatie en cocreatie.’ Hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans roept echter op tot voorzichtigheid. ‘De doe-democratie kan de gemeenteraad steeds meer buiten spel zetten.’ Dubbelinterview voor Publiek Denken.

© 2018 Pieter Verbeek Tekst & Communicatie — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑