Agenda Stad

Voor Agenda Stad, het interdepartementale programma, waarin steden en rijk met maatschappelijke partners samenwerken aan de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden, werk ik sinds januari 2016 als freelance webredacteur.  Binnen Agenda Stad willen de partijen de groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk bevorderen door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke […]

Read More