Publicatie ‘Impact van City Deals’

Impact, wat is het precies? Valt het te meten, te plannen? En wat betekent zo’n term voor wie actief betrokken is bij het tot een succes maken van City Deals?

Deze vragen stonden centraal bij de tweede Community of Practice-bijeenkomst van Agenda Stad, op 19 september in het oude Phoenixgebouw in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Geïnspireerd door een brief van Ernst Stuhlinger van de NASA, die bijna vijftig jaar geleden gloedvol het belang van ruimtevaart verwoordde, gingen de deelnemers met elkaar op ‘exploratie’. Zo onderzochten deelnemers van de CoP aan de hand van vragenkaarten het belang van impact in hun werk, bogen ze zich in fishbowl setting over twee actuele cases, en verwoordde expert Philippe Raets wat impact voor hem betekent: “Het is verschil maken in alles wat je doet.”

Dit nieuwe CoP-magazine biedt je een overzicht van een inspirerende en zinvolle, nee, impactvolle dag. Je vindt het verhaal over ‘de brief’, leest over impact op vier niveaus, en maakt kennis met interessante nieuwe boeken en interessante denkers, projectleiders en Dealmakers.

Aan de slag met Samen Spelen

Hoe zorg je dat kinderen met én zonder beperking samen kunnen spelen? Meer concreet: hoe maak je een speelplaats toegankelijk voor iedereen? De inspiratiebundel ‘Aan de slag met samen spelen’ biedt kennis, tips en handvaten om een goed en inclusief samenspeelbeleid neer te zetten en uit te voeren.

Dit samen met (ervarings)deskundigen, als onderdeel van de Lokale Inclusie Agenda (LIA) in uw gemeente. De bundel biedt alle ingrediënten om samen spelen in uw gemeente op poten te zetten. Ingrediënten die door de Speeltuinbende en gemeenten zijn verzameld en ingevuld.

Lees de pdf van de publicatie op de website Iedereen Doet Mee van de VNG.

Werken aan Groen en Blauw in de Stad

In 2016 zijn de ministeries Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu met een zevental steden en andere partners gestart met de
City Deal Waarden van Groen en Blauw in de Stad. Doel: de waarden van natuurlijk kapitaal in de stad steeds beter in geld uit te drukken.

Wat dat heeft opgeleverd kunt u lezen in de publicatie ‘Werken aan Groen en Blauw in de stad’, die op de Dag van de Stad op 31 oktober is uitgereikt. Ik heb eindredactie gedaan van de publicatie.

Lees de eindpublicatie in pdf op de website van Agenda Stad.