Ervaringsdeskundigen helpen Amsterdam met nieuwe Inclusie Agenda

Amsterdam wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen. Om te weten wat daarvoor nodig is, nodigde de stad de afgelopen maanden inwoners uit om te vertellen waar ze tegenaan lopen. De input vormde de basis voor de Amsterdamse Lokale Inclusie Agenda. Artikel voor de VNG.

Aan de slag met vergrijzing

Vergrijzing is een actueel thema in de woonwijk Tanthof, gelegen in het zuidwesten van de stad Delft. Bijna een op de vijf inwoners is 65 jaar of ouder, en dat aantal groeit. In een nieuw Stadslab gaan docenten en studenten samen met gemeente, maatschappelijke organisaties én bewoners kijken naar de problemen, kansen en oplossingen rond vergrijzing. Interview voor de City Deal Kennis Maken.

‘City Deals hebben hun waarde als instrument wel bewezen’

Dit jaar bestaat Agenda Stad vijf jaar. Inmiddels zijn er twintig City Deals gesloten in dit programma van Rijk en steden om economische groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken. Een mooi moment om programmamanager Frank Reniers aan het woord te laten. Want wat leveren die City Deals eigenlijk op? Interview voor City Deal Kennis Maken.

Differentiëren in je Engelse les? Drie Tips

Het is niet altijd gemakkelijk om met niveauverschillen in de klas om te gaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken? “Zoek het niet alleen in extra werk, maar ook in de leervoorkeuren van de kinderen.” Interview met Francis Kutschruiter voor Nuffic Actueel.

Als eentaligheid tot het verleden behoort

Wat er misgaat als je meertaligheid benadert vanuit het oogpunt van de ‘eentaligen’ en hoe je het in de klas juist positief inzet. Interview met Marinella Orioni voor Nuffic Actueel.

« Oudere berichten

© 2020 Pieter Verbeek Tekst & Communicatie — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑