In 2022-2023 heb ik voor het Netwerk Weerbaar Bestuur verschillende interviews, achtergrondartikelen en nieuwsberichten gemaakt, zowel in opdracht van het ministerie van BZK als het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Naast de ministeries BZK en JenV bestaat uit het netwerk uit de Unie van Waterschappen en Interprovinciaal Overleg, verschillende beroeps- en belangenverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en Nederlands Genootschap van Burgemeesters, bestuurdersverenigingen van politieke partijen en verschillende expertisebureaus zoals het Landelijke Informatie- en Expertisecentrum, Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel en Stichting Impact. Meer informatie: www.weerbaarbestuur.nl.