Aan de slag met versterkingsopgave én toekomstperspectief

De gaswinning in Groningen gaat sneller naar nul. Dan is het nu belangrijk hard aan de slag te gaan om gebouwen en huizen te versterken. In de versterkingsgopgave gaat het allereerst om de veiligheid van de bewoners in Groningen. Maar de nieuwe wet biedt ook ruimte om verder te kijken dan naar technische veiligheid alleen.

Bijvoorbeeld door een combinatie te maken met verduurzaming, regionale vraagstukken én persoonlijke wensen van de bewoners. Sinds half oktober is de versterkingsopgave de verantwoordelijkheid geworden van BZK. Wat vraagt deze opgave van ons? De versterking van woningen en gebouwen om te voorkomen dat ze onveilig zijn bij eventuele volgende aardbevingen, is veel meer dan alleen een bouwopgave. Omdat de versterkingsopgave goed aansluit op de expertise van BZK op het gebied van burgerparticipatie, bestuurskracht, bouwen, wonen en ruimtelijke ordening is deze taak overgeheveld naar BZK.

EZK blijft verantwoordelijk voor de schadeafhandeling en de veiligheid in het gaswinningsgebied. Inmiddels zijn zo’n 1.000 huizen versterkt. In totaal worden er de komende tijd 26.000 woningen beoordeeld om vast te stellen of ook deze versterkt moeten worden.

Dit artikel is verschenen in De Krant, die intern verspreid wordt binnen het ministerie van BZK. Lees het hele artikel in pdf.

You may also like