Agenda Stad

Nieuws, interviews en achtergronden voor de website en nieuwsbrieven Agenda Stad.

Sinds 2016 werk ik als freelance redacteur voor het interbestuurlijke programma Agenda Stad, dat is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Die samenwerking vindt plaats in City Deals, die zijn gevormd rond maatschappelijke vraagstukken, zoals inclusie, energietransitie en veiligheid.

In mijn rol als redacteur heb ik veel interviews gedaan met wethouders, burgemeesters, experts en wetenschappers, foto’s gemaakt, nieuwsberichten geschreven, verslagen gemaakt en de maandelijkse e-zine van Agenda Stad geproduceerd. Ook heb ik meegewerkt aan verschillende edities van e-zines en kranten voor de Dag van de Stad en heb ik factsheets geschreven, redactie gedaan op publicaties en nieuwsbrieven gemaakt.

Een greep uit de artikelen die ik maakte: