Net als de andere partnerschappen van de Europese Agenda Stad heeft het Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen een aantal aanbevelingen gedaan voor de Europese Commissie. Maar het Partnerschap wil meer. Met eigen projecten wil ze mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond beter helpen integreren in Europese steden.

Hiervoor hebben vijf Europese steden, vier lidstaten, drie DG’s en allerlei andere partijen de krachten gebundeld. Een coördinerende rol daarbij is er voor de gemeente Amsterdam samen met DG Home & Migration van de Europese Commissie. Sabina Kekić is namens Amsterdam de drijvende kracht achter dit samenwerkingsverband. Hoe belangrijk het thema is, weet zij als geen ander. Als 7-jarig meisje vluchtte ze in 1995 met haar moeder uit het door burgeroorlog geteisterde Bosnië naar Nederland. Haar persoonlijke doel is dan ook om Europa’s nieuwe burgers, net als zij, te helpen om hier een toekomst op te bouwen.

Waarom is dit zo belangrijk als thema binnen de Europese Agenda Stad?Kekić: “In de laatste vluchtelingencrisis trok 70 procent van de vluchtelingen die Europa binnenkomen naar steden toe. Niet alleen in Nederland, maar in veel Europese landen is het beleid rond vluchtelingen en migranten gedecentraliseerd. Het zijn dus de steden die verantwoordelijk zijn voor huisvesting, toegang tot werk en onderwijs en ontvangst van vluchtelingen en migranten. Omdat het zo’n stedelijk verhaal is, zijn we het Partnerschap gestart. Hierin willen we de samenwerking tussen steden en lidstaten en EU versterken, zodat er een beter integraal beleid ontstaat. Het verschil met andere partnerschappen is dat het bij deze direct om mensen gaat.”

Lees het hele artikel op AgendaStad