Aan de slag met versterkingsopgave én toekomstperspectief

De gaswinning in Groningen gaat sneller naar nul. Dan is het nu belangrijk hard aan de slag te gaan om gebouwen en huizen te versterken. In de versterkingsgopgave gaat het allereerst om de veiligheid van de bewoners in Groningen. Maar de nieuwe wet biedt ook ruimte om verder te kijken dan naar technische veiligheid alleen.

Bijvoorbeeld door een combinatie te maken met verduurzaming, regionale vraagstukken én persoonlijke wensen van de bewoners. Sinds half oktober is de versterkingsopgave de verantwoordelijkheid geworden van BZK. Wat vraagt deze opgave van ons? De versterking van woningen en gebouwen om te voor- komen dat ze onveilig zijn bij eventuele volgende aardbevingen, is veel meer dan alleen een bouwopgave. Omdat de versterkingsopgave goed aansluit op de expertise van BZK op het gebied van burgerparticipatie, bestuurskracht, bouwen, wonen en ruimtelijke ordening is deze taak overgeheveld naar BZK.

EZK blijft verantwoordelijk voor de schadeafhandeling en de veiligheid in het gaswinningsgebied. Inmiddels zijn zo’n 1.000 huizen versterkt. In totaal worden er de komende tijd 26.000 woningen beoordeeld om vast te stellen of ook deze versterkt moeten worden.

Dit artikel is verschenen in De Krant, die intern verspreid wordt binnen het ministerie van BZK. Lees het hele artikel in pdf.

Het Woningabonnement verkent nieuwe grenzen

Een maandelijks abonnement op energiebesparende maatregelen. Dat is wat de City Deal Woningabonnement voor ogen heeft voor huiseigenaren. Deze financiering koppelen aan een woning blijkt echter lastiger vorm te geven dan gedacht. Toch zitten de partners in de City Deal zitten niet stil. ‘We zijn een aanjager voor nieuwe beweging.’

In 2017 ging de City Deal Woningabonnement van start met een pilot. Huiseigenaren konden een abonnement nemen op energiebesparende maatregelen. Ze betalen daarvoor per maand een vast bedrag via een centrale organisatie aan de bedrijven die de voorzieningen aanleggen. De pilot in Deventer was een groot succes en de City Deal haalde veel media-aandacht.

Kredietwaardigheid

Inmiddels heeft de werkelijkheid de ambitieuze plannen wat ingehaald. Het Woningabonnement loopt tegen ingewikkelde regelgeving aan, vertelt projectleider Ron Sint-Nicolaas. “Voordat je een contract kunt sluiten om per maand een bepaald bedrag voor energiebezuinigende maatregelen te betalen moet eerst het Bureau Kredietregistratie (BKR) je kredietwaardigheid hebben onderzocht. Welke ruimte heb je in je besteding? Heb je nog andere leningen? Zo’n BKR-toets duurt zeker een half jaar. En daardoor haken mensen af. Als je wilt wisselen van fossiele energieleverancier gaat dat wel zonder probleem. Het kan toch niet zo zijn dat het willen investeren in energiebesparing zoveel moeilijker is?”

Ron Sint-Nicolaas.

Dat is inmiddels ook gesignaleerd in het Klimaatakkoord. Het ministerie van BZK voert een opdracht uit het Klimaatakkoord uit om de definitie van “woonlasten” zodanig op te rekken dat ook energiebesparing hier onder valt. In een werkgroep waarin ook de AFM, NIBUD, Vereniging van Banken samenwerken wordt dit uitgevoerd. De partners van de City Deal werken hier mee samen door ondermeer het aanleveren van knelpunten uit de praktijk.

Sint-Nicolaas: “We willen voorbeelden laten zien dat het mogelijk is voor alle Nederlanders om tegen maandelijkse betaling je woning energiezuinig te maken. De City Deal is tegelijk een aanjager voor nieuwe beweging. Binnen het partnerschap gebeurt van alles. Er worden nieuwe concepten bedacht en kennis uitgewisseld. Nieuwe partners hebben zich aangesloten, zoals de Achterhoek, Eindhoven, Vlaardingen en Almere, en daar zit veel dynamiek. Het partnerschap is dan ook een paraplu om informatie met elkaar te delen en samen een vuist te maken.”

Lees het hele verhaal op de website van Agenda Stad.

Publicatie ‘Impact van City Deals’

Impact, wat is het precies? Valt het te meten, te plannen? En wat betekent zo’n term voor wie actief betrokken is bij het tot een succes maken van City Deals?

Deze vragen stonden centraal bij de tweede Community of Practice-bijeenkomst van Agenda Stad, op 19 september in het oude Phoenixgebouw in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Geïnspireerd door een brief van Ernst Stuhlinger van de NASA, die bijna vijftig jaar geleden gloedvol het belang van ruimtevaart verwoordde, gingen de deelnemers met elkaar op ‘exploratie’. Zo onderzochten deelnemers van de CoP aan de hand van vragenkaarten het belang van impact in hun werk, bogen ze zich in fishbowl setting over twee actuele cases, en verwoordde expert Philippe Raets wat impact voor hem betekent: “Het is verschil maken in alles wat je doet.”

Dit nieuwe CoP-magazine biedt je een overzicht van een inspirerende en zinvolle, nee, impactvolle dag. Je vindt het verhaal over ‘de brief’, leest over impact op vier niveaus, en maakt kennis met interessante nieuwe boeken en interessante denkers, projectleiders en Dealmakers.