De Dag van de Stad op 30 oktober in Utrecht

De stad is waar het gebeurt  Hier wordt het meeste geld verdiend, zijn de meeste banen te vinden, en trekken de meeste mensen naartoe. Driekwart van de Nederlanders woont momenteel in grote of middelgrote steden en dat aantal neemt naar verwachting de komende jaren tot 2030 nog eens toe met een miljoen mensen. Dat biedt kansen, maar leidt ook tot steeds meer en grotere uitdagingen. Advertorial in Publiek Denken voor het ministerie van BZK.

Want hoe zorg je ervoor dat de steden een aantrekkelijke plek worden en blijven als motor van de economie? Voor inwoners moeten er aantrekkelijke banen zijn, voor het bedrijfsleven  genoeg goede werknemers. Hoe zorg je ervoor dat steden een inclusieve plek blijven waar rijk en minder rijk, jong en oud, hoger en lager opgeleid, allemaal gelijke kansen hebben? Hoe zorg je ervoor dat beperkte ruimte in steden optimaal gebruikt wordt om inwoners met veranderende wensen  binnenstedelijk te laten wonen, werken en ontspannen. En hoe hou je steden sociaal, fysiek en digitaal een veilige plaats ondanks veranderende risico’s?

Lees verder