Drie tips voor toekomstbestendige jeugdzorg

De Nederlandse banken zijn bezorgd over tientallen jeugdzorginstellingen die zich in financieel zwaar weer bevinden. Eind mei gaf de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een noodsignaal af over de financiering van de zorgsector. Drie tips voor instellingen om hun financiën beter op orde te krijgen.

Eerder, in maart, bracht de NVB het rapport ‘Van Bricks naar Clicks- naar een betere financiering van zorginstellingen’ met aanbevelingen voor de hele zorgsector, waaronder ook jeugdzorginstellingen.

Decentralisatie

‘Wij zien als bank in onze rol als financier dat het moeilijker is om leningen terug te krijgen’, vertelt Michiel Kuiper, adviseur financiering gezondheidszorg bij de NVB en een van de auteurs van het rapport. ‘Vanuit die hoedanigheid hebben we gezien hoe de jeugdzorg de afgelopen jaren enorm is veranderd sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor jeugdzorg. Het stelsel is niet per definitie beter geworden.’

Het werk van de jeugdzorg is namelijk veel complexer geworden, stelt Kuiper. ‘Jeugdzorginstellingen kampen aan de ene kant met een grotere zorgvraag, maar tegelijk moeten ze ook met veel meer gemeenten contacten afsluiten. Ze werken vaak met eenjarige contracten en daaromheen is een heel circus gebouwd waar ze allemaal aan moeten voldoen. Niet elke euro die ze krijgen, wordt daarom gebruikt voor de zorg aan kwetsbare kinderen.’

Kwaliteit van bestuur

Een ander zorgpunt van de banken is de kwaliteit van de bestuurders in de jeugdzorg. Kuiper: ‘Het zijn hele gedreven bestuurders die vooral oog hebben voor de zorg die kwetsbare kinderen nodig hebben. Tegelijk hebben ze te maken met een hele complexe situatie. Wet- en regelgeving is veranderd en daar hebben ze niet altijd voldoende oog voor. Ook is de juist financiële kennis niet altijd voldoende in huis.’

Lees het hele artikel op Zorgvisie. 

 

You may also like