‘Extra alert zijn op het dichthouden van de achterdeur’

Waar het UWV verwacht dat de arbeidsmarktkrapte in Nederland verder afneemt, is het aantal ontstane vacatures bij gemeenten echter flink gestegen, zo blijkt uit de Vacaturemonitor van A&O fonds Gemeenten die zich richt op het derde en vierde kwartaal van 2023. Dat verrast Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en –advies bij het UWV, en verantwoordelijk voor het monitoren van de arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland, niet.

De vergrijzende overheid

Uit de monitor blijkt niet voor welk deel van de vacatures sprake is van het vervangen van mensen, bijvoorbeeld wegens pensionering of anderszins vertrek uit de organisatie en voor welk deel het gaat om uitbreiding van het personeelsbestand omdat er meer werk is bijgekomen. De vergrijzing kan volgens Witjes een belangrijke oorzaak hebben in het vervangingsvraagstuk, waar gemeenten mee te maken hebben.

“De overheid is, naast het onderwijs, een van de meest vergrijzende sectoren. Tegelijkertijd hebben gemeenten moeite om jongeren tot 35 jaar te behouden, zo blijkt uit een eerdere A&O fonds Gemeenten publicatie, de Personeelsmonitor 2022. Gemeenten moeten concurreren met andere organisaties en bedrijven op een hele krappe arbeidsmarkt. Dat maakt het dus nog moeilijker als veel mensen met pensioen gaan en je daarnaast lastig jongere mensen kan binnenhouden.

Het is echt van belang dat gemeenten alles gaan doen om de mensen proberen te behouden. Wat ik opmerkelijk vind in de Personeelsmonitor 2022, die vorig jaar verscheen, is dat weliswaar zes op de tien gemeenten beleid heeft om jongeren binnen te halen, maar evenveel geen beleid heeft om ze te behouden. Je kan van alles doen om ze binnen te halen, maar als je onvoldoende oog hebt voor de achterdeur, heb je volgend jaar nog meer vacatures. Gemeenten moeten dus extra alert zijn op het behouden van hun medewerkers en dus het dichthouden van de achterdeur.”

Stage- en traineeplekken

Verder opvallend in de Vacaturemonitor noemt Witjes de daling in het derde kwartaal van het aantal nieuwe stage- en traineeplekken met 26 procent bij lokale overheden. De dalende trend is al langer gaande, stelt hij. De werkdruk en gebrek aan tijd voor een goede begeleiding van de stagiair of trainee wordt als mogelijke verklaring genoemd in de Vacaturemonitor.

“Dat verontrust me. Bij mij gaan er alarmbellen af. Het aanbieden van stage- en traineeplekken is noodzakelijk om nieuwe mensen binnen te halen en te behouden. Ik snap best dat mensen het te druk hebben om een stagiair goed te begeleiden, maar dit is wel een valkuil voor de langere termijn. Want juist met die stage- en traineeplaatsen investeer je in personeelsbeleid. Daarom doe ik graag de oproep: beste gemeenten, zullen we iets bedenken dat we in ieder geval niet traineeships en stageplekken naar de achtergrond gaan verschuiven? Bijvoorbeeld door als gemeenten meer onderling te gaan samenwerken in de begeleiding van stagiaires en trainees en het voor hen formuleren van gemeenschappelijke opdrachten, die voor deze gemeenten relevant zijn.”

‘Laat zien wat je in huis hebt’

Want jonge mensen willen graag bij de overheid werken. Ze willen zich juist graag maatschappelijk inzetten, en financieel is het vaak ook goed geregeld. Dus hoe zorg je ervoor dat ze blijven? Witjes deelt een tip voor gemeenten uit een recent werkgeversonderzoek van UWV, onder meer onder werkgevers uit het openbaar bestuur. “Daaruit kwam naar voren dat steeds meer organisaties in hun werving vooral laten zien wat ze te bieden hebben. In plaats van vacatures uitschrijven waar je van alles in vraagt, laat je zien wie jij bent als gemeente, wat je wilt als gemeente. Laat zien dat je een interessante werkplek hebt, dat je hybride werkt of een maatschappelijk relevante positie in de aanbieding hebt. Zo kun je mensen aanspreken, zeker jongeren.”

Verder adviseert hij om open dagen te organiseren. “Zet de deuren open, laat mensen zien wat voor projecten er zijn, en hoe ze kunnen bijdragen. Of organiseer meeloopdagen, waar mensen een ochtend mee kunnen lopen op een afdeling. Door meer te laten zien wat je te bieden hebt, krijgen mensen een hele andere ervaring van de gemeente, dan de ervaring die ze bijvoorbeeld hebben rond de stroperige aanvraag van een paspoort. Laat een waakvlammetje aanwakkeren. Geef mensen het gevoel dat ze er ook willen werken.”

Meer perspectief voor zittend personeel

Een andere tip om mensen te behouden is door meer te kijken wat je al in huis hebt, gaat Witjes verder. “Als je bepaalde mensen zoekt, die je niet kunt vinden, kijk dan eens wie je al in huis hebt. Wellicht zijn er mensen binnen je team die het leuk vinden om nieuwe dingen te leren. Die krijgen dan extra energie in hun werk. Dan blijkt misschien dat je de vacature niet had hoeven opstellen. In je strategisch personeelsplan kun je kijken hoe je zittend personeel meer perspectief kunt bieden. Je kunt ze bijvoorbeeld vanuit een mbo-functie opschalen naar hbo-niveau. Kijk meer naar de vaardigheden, in plaats van alleen naar diploma’s. Dit zie je ook breder op de arbeidsmarkt toenemen.”

Om mensen aan te trekken, kunnen gemeenten ook creatiever nadenken over hun vacatures zelf. Nog steeds hoor ik regelmatig, dat gemeentelijke werkervaring een vereiste is. Maar waar kun je dat opdoen? Witjes noemt de gemeente Zoetermeer als goed voorbeeld. “Die had de primeur binnen gemeenteland door open hiring toe te passen voor administratieve functies op het gebied van de inkomensondersteuning van hun burgers. Je zet een vacature uit en iedereen die denkt dat hij of zij dit aankan, mag reageren. Zelfs voor administratieve functies kregen ze meer dan 500 reacties. Als de nood hoog is, moet je creatief zijn. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.”

Lees het oorspronkelijke artikel op de website van het A&O Fonds

You may also like