Rapport voor Jeugdzorg

JNRedigeren van het rapport ‘Pilot gedragswetenschappers in Jeugdzorg’. Opdrachtgever: Jeugdzorg Nederland, die samen met NIP/NVO een plan van aanpak opgesteld had om de problematiek rondom de registratie van de gedragswetenschappers in de brede jeugdzorg nader in kaart te brengen. Rapport is in het najaar van 2012 gepresenteerd.

You may also like