‘Groepen hangjongeren zullen er altijd zijn’

Ze mogen van haar best op straat bij elkaar komen, dat verlevendigt zelfs het straatbeeld. Zo lang ze zich maar gedragen. Rinske Jalmous, gemeenteambtenaar in Utrecht werkt al 25 jaar met hangjongeren. ‘Jongeren zijn er nu eenmaal, die mogen ook hun plek hebben in de samenleving.’

‘Als je ze zo benadert, wordt het natuurlijk nooit wat’, antwoordt Jalmous resoluut op de vraag of rondhangende jongeren nu echt zo’n plaag zijn voor de samenleving, als media en overheden wel eens doen geloven. ‘Soms werkt een groep die bij elkaar hangt intimide­rend. Terwijl de jongeren in feite niets doen, heeft het een negatief effect.’

Als projectleider is Jalmous in Utrecht verantwoordelijk voor de uitvoering van de Aanpak Overlastgevende en Criminele Jongeren. ‘De zwaardere categorie’, verduidelijkt ze. Bij deze groepsaanpak wer­ken politie, welzijn en gemeente samen om per groep de jongeren op het rechte pad te krijgen.

Lees het hele interview in pdf.

You may also like