Het Oude Noorden: speeddaten met de afvaldienst

Het Oude Noorden in Rotterdam is een probleemwijk avant-la-lettre. Sinds jaar en dag zijn er initiatieven en projecten om de wijk te verbeteren, zoveel zelfs dat niemand meer precies weet hoeveel. ‘Er is een macabere vorm van arbeidsdeling en specialisatie ontstaan.’

Burgers verwachten van de overheid ‘dat ze zich actief bemoeit met ons welbevinden en waakt over de normen en waarden, zelfs ook over de opvoeding van onze kinderen.’ Aldus een bericht in de Staatscourant van woensdag 12 september. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar De Sociale Staat van Nederland en kwam tot de conclusie dat de burger wil dat de overheid de touwtjes strakker in handen houdt.

De deelgemeente Rotterdam Noord heeft dat goed aangevoeld. In haar bestuursvisie voor de komende jaren gaat het over een overheid die ‘corrigerend optreedt bij maatschappelijk ongewenst gedrag’, die wil werken aan een ‘eensluidend pedagogisch klimaat thuis, op school en op straat’, die van burgers een actieve bijdrage verwacht aan de leefbaarheid van de buurt en die een ‘veiligheidsmodel’ heeft ontworpen dat ‘voor en achter de voordeur’ werkt.

Samen met collega-journalist Helene Hauser en fotograaf David Rozing ben ik een dag op pad geweest in de wijk voor een Prinsjesdag-special van de Staatscourant. Lees het hele verhaal in pdf.

You may also like