IBDS Magazine 6

Interviews voor IBDS Magazine

Voor de 6e editie van het IBDS Magazine heb ik weer een aantal interviews gedaan. Het magazine staat weer mooie voorbeelden en inspirerende verhalen van mensen die de datastrategie verder willen brengen. Het programma Realisatie IBDS fungeert als een buitenboordmotor. “We gaan het land in en zoeken verbinding met onze omgeving.”

Ik sprak met Tim Faber, programmamanager IBDS bij BZK en Sylvia Kuilboer, programmadirecteur ICTU Realisatie IBDS over de fase waarin de Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) zich bevindt, namelijk meer in verbinding met de omgeving. Met Ewout Bouwman, lead architect bij het programma Digitale Infrastructuur Logistiek en Sjoerd Boot, clustercoördinator Digitaal Transport bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sprak ik over hoe het federatief gedachtengoed in datauitwisseling aan de weg timmert in de transportsector’

Dirk van Brederode, manager team Digitale Samenleving bij de VNG, en Matthijs de Klerk, senior adviseur data bij IenW (beiden zijn lid van de IBDS Klankbordgroep) vertelden over hoe Klankbordgroep van de IBDS een logische plek is voor goede gesprekken, en Tim de Groot vertelde over zijn werk als Chief Data Officer (CDO) bij het ministerie van VWS.

Lees het magazine online. 

You may also like