Nederlandse wegen staan voor een grote omslag

De opkomst van zelfrijdende auto’s en nieuwe mobiliteitsvormen als Mobility-as-a-Service (MaaS) hebben grote invloed op het gebruik en de inrichting van onze infrastructuur. Voertuigen kunnen nu al communiceren met verkeerslichten en andere wegkantsystemen en reageren op onverwachte bewegingen van andere weggebruikers. Slimme ict-oplossingen zullen de toekomst van onze wegen alleen maar meer beïnvloeden. Hoe ziet die infrastructuur er straks uit?

‘Voordat auto’s en trucks met al die sensoren en camera’s zich écht volledig autonoom in het verkeer kunnen bewegen, moeten onze wegen daarvoor geschikt zijn. Wij als wegbeheerders moeten daarvoor zorgen,’ stelt Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit in Noord-Brabant. ‘Veiligheid is daarbij het allerbelangrijkste aandachtspunt.’ ‘Onze infrastructuur zal daarom klaar moeten zijn voor deze nieuwe generatie voertuigen’, voegt directeur-generaal Mobiliteit Mark Frequin van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) toe. ‘Deze infrastructuur krijgt naast de komst van slimme voertuigen ook te maken met nieuwe concepten doordat voertuigen en ritten gedeeld gaan worden. Er zullen nieuwe dienstverleners komen, die gebruik maken van hoog geautomatiseerd vervoer om naar tijd, plaats en behoefte nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te bieden.’

Lees het hele dubbelinterview met Mark Frequin en Christophe van der Maat in de special iSamenleving van het magazine Publiek Denken.

You may also like