Prinsjesdag: 10 dingen die veranderen voor ondernemers

Voor de website van ondernemersmagazine De Zaak maakte ik samen met redacteur Flip Schultz een overzicht naar aanleiding van Prinsjesdag en sprak ik met MKB-Nederland voorzitter Michaël van Straalen. Wat gaat er in de nieuwe begroting allemaal veranderen voor ondernemers? 

Na jaren van bezuinigen en hervormen kwam het kabinet gisteren op Prinsjesdag weer eens met goed nieuws. De economie zit volgend jaar weer op het niveau van voor de crisis. Wat betekent dat voor ondernemers? De 10 belangrijkste veranderingen op een rijtje.

Het meest opmerkelijke nieuws uit de begroting die het Kabinet gisteren presenteerde is de lastenverlichting van 5 miljard euro. Met een verhoging van de arbeidskorting hoeven werkenden minder belasting over hun loon te betalen. Dat zou ook positieve gevolgen voor het bedrijfsleven moeten hebben.

MKB-Nederland: ‘Hoognodige eerste stap’

Zowel VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland noemen de lastenverlichting dan ook een ‘hoognodige eerste stap’. “We zijn tevreden dat het Kabinet ervoor kiest de lastenverlichting nu massief bij de burger neer te leggen”, reageert voorzitter Michaël van Straalen van MKB Nederland. “Die heeft jarenlang ingeleverd. Deze stap zorgt voor extra geld bij de consumenten, de bestedingen komen de winkels weer ten goede. We zijn ervan overtuigd dat het MKB dit gaat voelen.”

Wat gaat er veranderen?

  1. Geen BTW-verhoging en zelfstandigenaftrek blijft Het werd gevreesd in het bedrijfsleven, maar een aantal maatregelen die ter discussie stonden blijven uit. Vooral dat de verhoging van het lage BTW-tarief en het verlagen van de zelfstandigenaftrek niet doorgaan, is goed nieuws voor ondernemers. Verder gaat ook de verhoging van belastingen voor ondernemers in box 2 niet door, net als de voorgenomen bezuiniging van 100 miljoen op belangrijke innovatieregelingen.
  2. Lagere inkomstenbelasting De inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf wordt met 1,85% verlaagd naar 40,15%. De 3e schijf wordt verlengd met € 8.548, waardoor de vierde schijf in de IB vanaf 2016 begint bij € 66.421.
  3. Autobelastingen Er is de afgelopen weken al een hoop over te doen geweest: de nieuwe autobelastingtarieven. We hebben alles voor je in een aantal rekenvoorbeelden verduidelijkt.
  4. Lage Inkomens Voordeel (LIV) Het wordt voor ondernemers aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120 procent van het minimumloon) in dienst te houden. Daarvoor kunnen zij vanaf 2017 gebruikmaken van een Lage Inkomens Voordeel (LIV). Zo worden de kosten voor banen aan de kwetsbare kant van de arbeidsmarkt voor zowel werknemers als werkgevers verlaagd.
  5. Vriend-Piet regeling Op zoek naar investeerders? Dankzij de zogeheten Vriend-Piet regeling wordt het fiscaal aantrekkelijker voor particuliere investeerders om te investeren in nieuwe en bestaande bedrijven. Het kabinet heeft daarvoor 50 miljoen euro gereserveerd. De regeling stimuleert niet alleen directe investeringen door bijvoorbeeld familie of vrienden in een startende onderneming, maar ook investeringen via intermediaire fondsen. Deze fondsen bundelen kapitaal, waardoor zij meer kunnen investeren in grotere projecten. Deze regeling wordt in de loop van 2016 concreet uitgewerkt.
  6. VAR Meer duidelijkheid over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Hoogstwaarschijnlijk wordt deze per 1 januari 2016 vervangen door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  7. Meer ruimte voor startups en innovatie Heeft u groeiplannen? Het kabinet gaat ook volgend jaar verder met het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta. Met een nieuwe online financieringswijzer kunnen ondernemers snel en eenvoudig bekijken welke financieringsopties voor hun groeiplannen beschikbaar zijn.
  8. Eenvoudiger regels De hoeveelheid papierwerk voor ondernemers moet nog meer omlaag. Ook in 2016 wil het ministerie van EZ de regeldruk kijken hoe ze voor nieuwe producten en diensten, belemmeringen in wet- en regelgeving kan wegnemen. Ze heeft daarvoor 2,5 miljard euro gereserveerd, waarvan in deze kabinetsperiode al voor 1,35 miljard euro is gebruikt voor regelvermindering, zoals bepaalde vergunningen.
  9. Onderzoek – en ontwikkelingsaftrek Ook de fiscale regels voor research & development worden verbeterd. In 2016 worden de twee belangrijkste fiscale regelingen – de Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) – samengevoegd onder één naam: WBSO. Er is 1.143 miljoen euro beschikbaar om hiermee innovatie te stimuleren. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&D-kosten en -uitgaven (nu RDA) gelden dan dezelfde voordeelpercentages. Het totale fiscale voordeel kunnen ondernemers vanaf volgend jaar via de loonheffing verrekenen in plaats van via de winstbelasting.
  10. Duurzame energie Plannen om te verduurzamen? De regeling voor het lokaal opwekken van energie, wordt in 2016 verruimd en stelt bedrijven én consumenten in staat op lokaal niveau een speciale energiecoöperatie op te richten. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9,0 cent per kWh in 2016.

‘Lastenverlichting nog te mager’

Goed nieuws, maar toch mag het kabinet nog meer doen voor ondernemers, vinden VNO-NCW, LTO Nederland en MKB-Nederland. “De lastenverlichting voor het bedrijfsleven is in deze begroting heel erg mager”, vindt Van Straalen. “Straks als de economie aantrekt willen we echter absoluut wel meer lastenverlichting zien voor het bedrijfsleven. Het heeft toch ook de lasten gedragen tijdens de crisis. Er mag wel wat ruimte terugkomen voor het bedrijfsleven. Kleine ondernemingen groeien nog onvoldoende door.”

Zo zijn de collectieve lasten bijvoorbeeld enorm toegenomen, stelt de voorzitter van MKB-Nederland. “Als we de lasten naar beneden halen ontstaat er weer meer lucht. Meer lucht betekent meer investeringen en dus meer groei en internationaal ondernemen. Zonder lucht kan de motor ook niet draaien.”

Lees verder op de site van De Zaak.

 

You may also like