Data/ Foto: Alexander Sinn/Unsplash.

‘Privacy op de helling?’ CBP maakt zich zorgen.

PM1-cover-lowresSteeds meer gegevens van burgers worden onderling gedeeld en gekoppeld. Om fraude te bestrijden, criminelen op te sporen en de burger beter van dienst te zijn. Kan de overheid werken met big data en tegelijkertijd de privacy waarborgen? Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich zorgen. ‘Door de decentralisaties dreigt het voor zowel burgers als voor de overheid niet meer inzichtelijk te zijn wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel.’

Wanneer je recente big dataprojecten van de overheid tegen het licht houdt, kun je je serieus afvragen in welke mate er rekening wordt gehouden met privacyaspecten. Kijk maar naar het veelbesproken Suwinet, het systeem waarin gemeenten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank persoonsgegevens uitwisselen van mensen in het kader van werk en inkomen. Een beter inzicht in de klant moet leiden tot betere dienstverlening. Uit onderzoek blijkt slechts 4 procent van de gemeenten voldoende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van uitgewisselde gegevens te waarborgen. Daarnaast waren in 16 procent van de gemeenten ambtenaren zonder reden in het nieuwe systeem gegevens van Bekende Nederlanders aan het napluizen.

Privacy

Of wat te denken van de Belastingdienst, die onlangs – overigens opgelegd door de politiek – gevoelige financiële gegevens deelde met woningcorporaties zodat via de koppeling van data scheefwonen bij huurders aangepakt kan worden? Een ander recent voorbeeld komt van de politie, die zich schuldig maakte aan het delen van informatie voor doeleinden waarvoor het niet is verzameld. De landelijke eenheid gaf door camera’s vastgelegde kentekengegevens, de zogeheten automatic number plate recognition, door aan de Belastingdienst om leaserijders te controleren op hun kilometeradministratie. Kan dit allemaal zomaar? Nee, stelt het College ­Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het leverde ­Nederland begin dit jaar ook een officiële waarschuwing op van de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement. Nederland moet de privacy van haar burgers beter beschermen.

Dit achtergrondverhaal verscheen in maandblad PM Public Mission, februari 2014. Lees meer op de website van PM of het hele verhaal in pdf.

You may also like