‘Studenten zien hele andere dingen dan wij ambtenaren’

In Nijmegen werken gemeente, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ROC samen aan een aantal thema’s. Het afgelopen jaar stond het thema Integrale wijkaanpak centraal. Kim Hoeks, adviseur strategie bij de gemeente vertelt over de succesvolle projecten daarbij.

Wie ben je?
“Ik ben vanaf januari vanuit de gemeente onderdeel van het kernteam van de City Deal in Nijmegen. Daarvoor heb ik twee jaar bij de gemeente gewerkt als trainee, waarbij ik onder meer een half jaar samenwerkte met Hans van Oerle, die de City Deal hier in de stad opzette. Zo ben ik betrokken geraakt bij de City Deal Kennis Maken. Inmiddels werk ik als adviseur strategie en hou ik me onder meer bezig met de afstemming van de partners van de City Deal in de stad. We werken in één kernteam met vier aanjagers uit de betrokken partijen.”

Hoe staat het met de City Deal in Nijmegen?
“Het gaat hier goed. We hebben dit jaar twee mooie projecten afgerond. Het eerste project was een project in de het stadsdeel Nieuw-West, waar zowel studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen onderzoek deden. Dit stadsdeel bestaat uit de wijken Hees, Hesveld en Neerbosch-Oost, de laatste twee behoren tot het laagste woningbouwsegment van de stad. Er zijn veel sociale huurwoningen en lage huren. De Radboud-studenten hebben gekeken naar het basisonderwijs in de wijk. Wat zijn de kansen en mogelijkheden voor kinderen tussen 0 en 12 jaar? De HAN-studenten deden participatief actieonderzoek samen met de wijkteams. Die hebben echt met de mensen in de wijk gewerkt, en gekeken waar kansen lagen voor een betere samenwerking met  de partners als gemeente en woningcorporaties. Hun uiteindelijke product is een verbetering van het samenwerkingsverband tussen professionals uit de eerste en tweede lijn. De wijk heeft echt kunnen profiteren van hun aanbevelingen.”

Nijmeegse en Gentse studenten werken samen in de wijk.

Wat was de aanleiding voor onderzoek in deze wijken?
“Deels is afgesproken met de partners om als eerste thema binnen de City Deal te focussen op de integrale wijkaanpak in Nieuw-West. De documentaire ‘De Witte Vlucht’, over drie basisscholen met elk een ander systeem hier in het stadsdeel, is de aanleiding geweest voor de Radboud studenten om te focussen op de kansen en mogelijkheden van kinderen in het basisonderwijs.  Na het zien van de documentaire wilden de studenten hierop doorgaan. De meeste brieven die scholen sturen zijn in het Nederlands. Maar als de mensen in de wijk ze niet kunnen lezen, omdat ze een taalachterstand hebben. Moet je dan het onderwerp misschien in een andere taal opschrijven? Het is een wijk met een complexe opgave, waar nog veel onduidelijk is. Hoe kun je als gemeente daar een boost aan geven? Daarom heeft de wijk dan ook de focus bij de City Deal en zijn de studenten gevraagd er onderzoek te doen. De studenten zien weer hele andere dingen die wij als gemeenteambtenaren niet meer zien. De Radboud-studenten hebben als een van hun aanbevelingen dan ook voor ambtenaren om meer de wijk in te gaan.”

Lees het hele interview op de website van Agenda Stad.

You may also like