‘Tweetaligheid moet blijven, ondanks lockdown’

Ondanks corona wisten twee scholen in Rotterdam gewoon door te gaan met hun tweetalig onderwijs. Dankzij de typisch Rotterdamse aanpak. ‘We zijn deze situatie ingegaan met de insteek van wat kunnen we wel doen?’

De coronapandemie heeft achterstanden en veel praktische problemen opgeleverd in het onderwijs. Tegelijkertijd hebben scholen juist ook ervaring opgedaan met nieuwe vormen van internationale samenwerking. Nuffic nam een kijkje bij een school voor tweetalig primair onderwijs (tpo) én een school voor tweetalig onderwijs (tto) in Rotterdam.

‘Het mag niet zo zijn dat we nu alleen maar Nederlands gaan geven’. Meteen bij de eerste lockdown vorig jaar maart waren ze het op Harbour Bilingual

eens: tweetaligheid moet blijven. Het Harbour Bilingual is een tpo-school die al vanaf het eerste moment meedoet aan de pilot tweetalig primair onderwijs. Startte de school acht jaar geleden met twaalf kinderen vanaf 4 jaar, nu doen 365 kinderen, tot en met groep 7, eraan mee.

Overkoepelend directeur Barbera Everaars is dan ook trots dat het gelukt is om het tweetalig onderwijs te blijven bieden in de lockdown. “Ik weet dat scholen enorm hebben geworsteld met het online onderwijs en daarom de focus op het Engels hebben losgelaten. Het is ook echt lastiger. In de klas heb je aan de wand duidelijk het schema hangen dat laat zien wanneer het tijd is voor Engels en wanneer voor Nederlands. Online heb je dat niet. Het is best wel schipperen. We hebben het weloverwogen gedaan en ik vind het echt goed hoe onze leerkrachten het hebben volgehouden.”

Online leeromgeving

Natuurlijk was het, net als voor alle scholen, voor Harbour Bilingual de eerste uitdaging om de structuur op te zetten voor online werken, vertelt locatiedirecteur Xandra Pieters. “Dat hebben we gedaan met Google Classroom. We hebben direct een studiedag georganiseerd waarin de leerkrachten de online leeromgeving konden inrichten. Dit droeg mede bij aan het succes van het online onderwijs. De instructiefilmpjes van de leerkracht waren daarnaast ook essentieel.”

Pieters: “CLIL [Content and Language Integrated Learning, red.] was echt een uitdaging, maar we hebben het met zijn allen gedaan. Leerkrachten uit de onderbouw, die nu meer tijd hadden, hielpen bijvoorbeeld met lezen met groep 6 en 7. In de tweede lockdown zijn we daarnaast gaan werken met sessies waar de leerkracht live was met de hele klas. Daarmee wilden we de ouders ontzien. Je vraagt best wel veel van ze.”

Internationale uitwisseling

Ook het Wolfert Tweetalig

in Rotterdam kwam voor grote uitdagingen te staan, toen het kabinet besloot de scholen dicht te doen. “Heel veel dingen die gepland stonden konden niet doorgaan”, vertelt directeur Wendy Groen van de middelbare school. “Op de brugklas en het eindexamenjaar na, maken onze leerlingen elk jaar een internationale reis. Sinds vorig jaar maart hebben we geen fysieke internationale reis meer gemaakt. Ik hoop dat we na de zomer kunnen beginnen aan een inhaalslag.”

Lees het hele artikel op Nuffic Nieuws.

You may also like