Wegwijs Roosendaal

WegWijs Roosendaal kleinResearch en webredactie voor de website WegWijs van de gemeente Roosendaal. De site is bedoeld voor armoedebestrijding in de gemeente, en  richt zich ook op sociaaleconomische aspecten en preventie. Het taalgebruik op de site is aangepast op de doelgroep die vaak kampt met schulden en armoede, en vaak laaggeletterd is.

Periode: 2010-2011.
Opdrachtgever: Sdu Information Solutions.
URL: www.wegwijsroosendaal.nl.

You may also like