Werken aan betere omstandigheden op theeplantages

Sinds 2007 werkt de Rainforest Alliance samen met theeboeren aan de verduurzaming van hun productie. Inmiddels is 14 procent van de wereldhandel in thee afkomstig van door Rainforest Alliance gecertificeerde plantages. Dit wil niet zeggen dat er geen uitdagingen meer zijn. 

Gedurende het afgelopen jaar steeg het aandeel Rainforest Alliance gecertificeerde thee met 28 procent ten opzichte van een jaar eerder. Inmiddels is het grootste deel van de Keniaanse theeboeren gecertificeerd, evenals vele boeren in andere Oost-Afrikaanse landen. In totaal gaat het om een kleine 200 boeren in deze regio.

Certificering
In de theesector komen een aantal problemen voor die wijdverbreid zijn. Zo komt seksuele intimidatie vaak voor in Kenia waarbij  vrouwen bijvoorbeeld wordt gevraagd om seksuele diensten te verlenen voor een baan, of voor een promotie. Landelijk gezien is de helft van de Keniaanse vrouwen slachtoffer van seksueel of huiselijk geweld. Certificering draagt bij aan een oplossing voor deze problemen, ook door middel van bewustwording en een proces van cultuurverandering. Maar dat vergt tijd.

Lees het hele verhaal op de Frog Blog. 

You may also like