Agenda Stad

Van begin 2016 tot en met begin 2018 heb ik als freelance senior webredacteur gewerkt voor het interbestuurlijke programma Agenda Stad, dat is ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Die samenwerking vindt plaats in City Deals, die zijn gevormd rond maatschappelijke vraagstukken, zoals inclusie, energietransitie en veiligheid.

In mijn rol als webredacteur heb ik veel interviews gedaan met wethouders, burgemeesters, experts en wetenschappers, foto’s gemaakt, nieuwsberichten geschreven, verslagen gemaakt en de maandelijkse e-zine van Agenda Stad geproduceerd. Voor de Dag van de Stad 2017 heb ik meegewerkt aan een speciale krant. Voor de editie van 2018 heb ik een groot aantal interviews gedaan die in een mooie e-zine zijn verwerkt.

Voorbeelden zien van mijn werk voor Agenda Stad? Kijk hier. 

You may also like