Noordenveld koppelt toegankelijkheid aan Global Goals

Als eerste gemeente in Nederland verbindt Noordenveld haar onlangs gepresenteerde Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Wethouder Zorg en Welzijn en Duurzaamheid Kirsten Ipema legt uit. ‘Ongelijkheid gaat ook over of iedereen kan meedoen.’

Ook al is Noordenveld officieel geen Global Goals-gemeente, de VN-doelen sluiten goed aan op het beleid van de Drentse gemeente, waaronder meerdere dorpen vallen, zoals Veenhuizen en Roden. Zo wil Noordenveld over twintig jaar helemaal klimaatneutraal zijn, en is een duurzame toekomst een van de speerpunten. “Op de achtergrond nemen we wel al een tijdje de Global Goals mee in al ons werk”, vertelt Ipema. “Het gaat om doelen die voor elke gemeente belangrijk zijn, zoals armoede en duurzaamheid. Het was dan ook niet meer dan logisch om dat ook mee te nemen bij het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda.”

Inclusie is ook ongelijkheid verminderen in de gemeente.

Koppeling met Global Goals

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid in oktober presenteerde Ipema de agenda, en ondertekende ze het Manifest Iedereen Doet Mee. De duidelijke koppeling die Noordenveld heeft gelegd tussen de Global Goals en het VN-Verdrag Handicap kreeg daarbij veel aandacht.

“Dat dit zo bijzonder was, hadden we helemaal niet door”, vertelt Ipema. “Toen we met de Lokale Inclusie Agenda aan de slag gingen, merkten we dat we vooral bezig waren met een van de Global Goals: het verminderen van ongelijkheid. Daar hebben we de Agenda dan ook voor opgezet. Of je nu jong of oud bent, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Iedereen doet mee. Met de Agenda willen we ongelijkheid verminderen in onze gemeente.”

De Global Goals en het VN-Verdrag versterken elkaar dan ook, stelt de wethouder. “Veel gemeenten gebruiken de Global Goals specifiek als basis voor hun beleid. Dan komen ze ook automatisch terecht in het domein van het verdrag: het toegankelijker maken voor iedereen. Het VN-Verdrag zelf is misschien niet zo sexy, maar wanneer je het vertaalt naar ongelijkheid verminderen of iedereen doet mee, dan klinkt het al veel beter. Je moet het aansprekend maken, er reclame voor maken, als je iets wilt bereiken op dit vlak. De Global Goals zijn dus een mooie opstap en dus goed te koppelen aan het Verdrag. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Als mensen door een beperking niet kunnen meedoen, dat leidt tot schaamte en ongelijkheid en misschien zelfs tot armoede. Het was dus niet meer dan logisch om ze bij de Lokale Inclusie Agenda te betrekken.”

Lees het hele artikel op Iedereen Doet Mee van de VNG.

Persvrijheid is geen vanzelfsprekendheid

Op 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid, publiceert RNW Media, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de UNESCO Jongerencommissie een eerste animatie over persvrijheid. Daarmee geeft RNW Media een sneak preview van een online lespakket waar het voortgezet onderwijs later dit jaar mee aan de slag kan gaan.

 In 1993 verklaarde de Verenigde Naties 3 mei tot World Press Freedom Day. Aandacht voor persvrijheid is hard nodig; één derde van de wereldbevolking woont in een land waar vrijheid van met name onafhankelijke media ver te zoeken is.

 Persvrijheid in het Nederlandse klaslokaal

In Nederland lijkt persvrijheid de normaalste zaak van de wereld. Jongeren voelen zich dan ook weinig betrokken bij dit thema en op school wordt er maar beperkt aandacht aan besteed. Met de animatiefilm wil RNW Media jongeren bewust maken van het belang van persvrijheid en van het gevaar waar veel (jonge) mediamakers in landen waar persvrijheid in het geding is, mee te maken krijgen.

De op 3 mei gelanceerde korte animatiefilm is een sneak preview van een breder lespakket voor middelbare scholen dat ook toegankelijk zal zijn voor jongeren buiten Nederland. Het is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse UNESCO jongerencommissie en zal bestaan uit verschillende animaties, video’s van journalisten in de landen waar RNW Media werkzaam is, en verwerkingsopdrachten. Het online lespakket wordt aangeboden aan docenten maatschappijleer en verspreid via ruim 11.000 zogenaamde UNESCO scholen in 182 landen.

Persvrijheid wereldwijd

Overal zijn digitale media de moderne vorm voor menselijke interactie en het delen van informatie, vooral voor en onder jongeren. Nu de media steeds meer worden bedreigd, moeten we hen beschermen en ervoor zorgen dat ze zo inclusief, zo veilig en constructief mogelijk zijn. Daarom brengen we ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid de stemmen van de media makers, bloggers en vloggers naar beleidsmakers. Dat doen we met:

  • Video’s van bloggers – 4Voices4Freedom
    Op social media deelt RNW Media op 3 mei de eerste van een serie video’s, genaamd 4Voices4Freedom, van bloggers in landen waar persvrijheid beperkt is. Lemien Sakalunga uit Congo DRC vertelt over het effect van de drie weken durende internet shutdown en hoe hij zijn werk voor bloggerscollectief Habari, met gevaar voor eigen leven doet. In een andere serie op social media, genaamd The Humans of Press Freedom, delen journalisten hun ervaringen.  Dit is een samenwerking van Humans of Amsterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken en RNW Media.
  • Onderzoek naar persvrijheid
    RNW Media start op 3 mei tevens een onderzoek onder mediamakers, bloggers en online journalisten in landen waar persvrijheid onder druk staat om van hen zelf te horen hoe zij beperkt worden in hun werk en wat voor oplossingen zij bedenken. De resultaten van dit onderzoek worden bekend gemaakt tijdens de World Press Freedom Day conferentie op 18-20 oktober en zullen worden gebruikt om te lobbyen bij overheden om het tij te keren.
  • De HagueTalks
    Op 3 mei om 16:00 organiseert RNW Media samen met The Hague Project Peace and Justice de Hague Talk ‘How can we make our voices heard in the time of the Covid-19 crisis?’.  Mediaprofessionals en andere geïnteresseerden zijn welkom om via Zoom mee te praten over persvrijheid in tijden van corona met sprekers als Aya Chebbi (activist, blogger, feminist en Speciaal Gezant voor de Jeugd van de Afrikaanse Unie) en Marietje Schaake (president van de Cyber Peace Institute, oud-Europarlementariër D66). Het event is ook live te volgen op het YouTube kanaal van Hague Talks

Inclusieve samenleving als rode draad in Hoeksche Waard

Onze samenleving gaat er vooral vanuit dat een beperking een medisch en persoonlijk probleem is. Het lijkt er op dat die moet worden hersteld of genezen of dat mensen met een beperking zich moeten aanpassen zodat ze kunnen meedoen aan de samenleving. Wat nu als we de samenleving zo inrichten dat dit niet meer nodig is, zodat iedereen kan meedoen. In de gemeente Hoeksche Waard krijgt dit sociale model steeds meer voeten aan de grond.

Dat is onder meer te danken aan het feit dat de gemeente een wethouder heeft aangesteld, speciaal om mensen met een beperking te ondersteunen. Onder leiding van wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat werkt Hoeksche Waard aan een inclusievere samenleving. “Die samenleving staat ervoor dat ieder mens ertoe doet en van waarde is, en zo volledig mogelijk kan meedoen”, licht ze toe.

wethouders Paul Bogaard en Joanne Blaak-van de Lagemaat. Foto: Esther Janssen.

“Helaas spreken we nu nog heel erg in doelgroepen. Dat zit nog erg in onze taal. Daar willen we verandering in brengen. Nu bedenken wij wat er nodig is voor die ander. Dat is vaak stigmatiserend. Ik heb jarenlang gewerkt bij het Leger des Heils en daar gezien wat het met je doet als je anders bent dan gemiddeld, en wat sociale uitsluiting met je doet. De samenleving is divers, en iedereen heeft zijn eigen rol te spelen.”

Haar portefeuille moet als een rode draad gaan lopen door alle portefeuilles heen. “Een inclusieve samenleving, dat zijn wij 87.000 inwoners allemaal. Wij horen allemaal bij de Hoeksche Waardse samenleving. Bovendien vind je voor het probleem in de ene sector, het antwoord in een andere sector. Oplossingen liggen vaak in het gewone leven.”

Onbewust bekwaam

Nog weinig gemeenten in ons land hebben net als Hoeksche Waard een wethouder met zo’n portefeuille. Toch zou collega-wethouder Paul Bogaard, van economie, sport en werkgelegenheid, het liever nog anders zien. “De ernst van de zaak zie je eigenlijk al terug in het feit dat we een portefeuille inclusieve samenleving hebben. We moeten er dus met zijn allen nog over nadenken, het is nog geen vanzelfsprekendheid. Hoe groot wordt een pictogram op een verkeersbord? Dan pakken we het gemiddelde mens. Hoe hoog moet het knopje komen in de lift? Dan pakken we de gemiddelde hoogte.

Mijn droomwens is dat de inclusieve samenleving geen portefeuille is, maar een manier van werken wordt, een manier van denken. Op die manier zijn we op een gegeven moment met zijn allen onbewust bekwaam op het gebied van inclusie. Alles moet voor iedereen bereikbaar zijn. Er moeten geen drempels opgeworpen zijn, letterlijk en figuurlijk. Je gaat uit van de eigen keuze van de mens. Maar die moet die keuze wel hebben. Die inclusiegedachte zit echter nog niet in ons dna. Daarom hebben we de portefeuille ingesteld.”

Zelf leerde Bogaard de nieuwe denkwijze op een cursus van Xandra Koster bij Niets Over Ons Zonder Ons. “Dat was echt voor mij een eyeopener. Ik dacht zelf tot voor kort ook nog vanuit dat medische model. Xandra heeft me echt geïnspireerd. Bewustwording is volgens mij de belangrijkste sleutel voor iedereen. Het is echt daarom voor ons andere portefeuillehouders nodig om hier extra aandacht voor te krijgen zodat we Joanne kunnen steunen dit te realiseren. Samen moeten we onbewust bekwaam worden.”