Internationalisering op de basisschool? Wat komt er bij kijken

Van wereldburgerschap tot op jonge leeftijd meerdere talen leren. Praktisch aan de slag met gelijkgestemden.

Wat is wereldburgerschap eigenlijk precies en hoe geef je daaraan vorm in je les? Hoe zorg je voor inspirerende hands-on ervaringen voor je leerlingen? Hoe laat je ze praten in die andere taal?

Op vrijdag 27 maart vindt in Ede dé landelijke conferentie plaats over internationalisering in het primair onderwijs: ‘Taal en wereldburgerschap in het basisonderwijs? Yes, ja bitte, oui!’. Hier staan al dit soort vragen centraal.

Lees meer op Nuffic Actueel.

Internationale student vindt met moeite zijn weg in Nederland

Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ze missen contact met hun Nederlandse studiegenoten, vinden moeilijk een woonplek vinden en ervaren veel stress. Dit blijkt uit het Annual International Student Survey.

“Almost my entire study is with Dutch students yet I barely speak to them. I find it very hard to become close to them”, zegt een van de respondenten in de Annual International Student Survey (AISS). Het jaarlijkse onderzoek is nu voor de tweede keer uitgevoerd door drie landelijke studentenorganisaties, Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Erasmus Student Network Nederland (ESN) onder ruim duizend internationals. Conclusie: Driekwart van de internationale studenten wenst meer interactie met Nederlandse studiegenoten. Ruim een kwart van de ondervraagde internationale studenten vindt dat bij colleges geen rekening wordt gehouden met culturele verschillen en ruim 22 procent voelt zich er amper gehoord.

Eerlijke kans

Het zijn best schokkende cijfers. De international classroom lijkt dus nog niet helemaal op orde en de opvang van buitenlandse studenten kan beter. “Zonder betaalbare huisvesting, een verandering in de cultuur van de opleiding en de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal krijgen internationale studenten geen eerlijke kans in Nederland”, vindt Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb.

Nina de Winter, bestuurslid van ISO, is vooral geschrokken dat 75 procent van de internationals zo weinig aansluiting heeft met Nederlanders. “Op het gebied van integratie en ondersteuning moeten we echt verbetering brengen. Instellingen willen wel maar het gebeurt nog niet altijd.”

En dat is ook een van de redenen om dit onderzoek te doen, legt De Winter uit. “De discussie over internationalisering van het hoger onderwijs is de afgelopen twee jaar opgelaaid. Onderwijsinstellingen moeten hun randvoorwaarden op orde hebben om internationale studenten iets te kunnen bieden. Bijvoorbeeld dat ze Nederlands kunnen leren, zich echt onderdeel voelen van de Nederlandse studenten community, huisvesting kunnen vinden en goede informatie kunnen krijgen. We wisten dat veel instellingen de zaken niet op orde hebben. Daarom zijn we dit onderzoek gestart.”

Lees het hele artikel op Nuffic Actueel.

We worden steeds positiever over onze baas

Aantrekkelijk werkgeverschap is van groot belang. Zeker in deze tijden van schaarste aan talent op de arbeidsmarkt. Gemotiveerde werknemers kunnen helpen om die aantrekkelijkheid te verkopen. Hoe krijg je ze zover?

Voor het derde jaar op een rij is het aantal werknemers, die de organisatie waar ze werken aanbevelen als werkgever, gegroeid. Dat blijkt uit het eNPS benchmarkrapport ‘Employee Experience in Nederland 2019’, dat AnalitiQs elk jaar uitvoert. De mate van aanbevelen wordt uitgedrukt in de zogeheten Employer Net Promotor Score (eNPS). Die komt in Nederland dit jaar uit op 42. In 2016 lag de score nog op een dieptepunt van 16.

Employee Experience

Die stijging in de gemiddelde eNPS hangt volgens het rapport samen met een stijging in het percentage werknemers dat tevreden is over zowel het werk als hun werkgever. “Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor de werkbeleving van hun werknemers”, vertelt Irma Doze, managing director van AnalitiQs. “En dat heeft effect. Ook zijn mensen in het algemeen positiever omdat het goed gaat met de economie.” Deze stijging van de eNPS is geen eenmalige opleving, denk Doze. Als voorbeeld wijst ze op een sector als het onderwijs die, ondanks alle moeilijkheden, heel hoog scoort met de eNPS. “Het verschil zit hem echt in hoe het werk is georganiseerd en welke steun medewerkers krijgen van hun leiderschap.”

Leiderschap

Maar waarom zijn steeds meer werknemers zó tevreden over hun werk dat ze hun werkgever aanbevelen aan anderen?

De meest doorslaggevende rol daarbij is leiderschap. Wordt die positief ervaren, dan zullen werknemers de organisatie sneller aanbevelen dan wanneer ze nog verbetermogelijkheden daarin zien, aldus het rapport, dat over de laatste vier jaar keek naar welke aspecten een rol spelen in werknemerstevredenheid. “Leiderschap gaat overigens niet over de individuele personen die de organisatie leiden, maar meer over het vertrouwen dat er gezamenlijke ambities en doelen bestaan binnen de organisatie”, licht Doze toe. “Over dromen die directie en medewerkers samen willen waarmaken.”

Andere aspecten die ook een hoge impact hebben op de eNPS zijn de organisatie van het werk, erkenning en waardering, strategie en doelstellingen en de cultuur en sfeer op de werkvloer. “Daarnaast is het geloof in de eigen toegenomen waarde voor de eigen organisatie flink gestegen”, voegt Doze toe.

Klachten over werkdruk nemen toe

Toch zal 17 procent van de werknemers in ons land nog steeds hun werkgever niet zo snel aanbevelen. Er zijn dan ook nog zaken die niet goed zijn voor de employee experience. Zo nemen de klachten over werkdruk eerder toe dan af. Werkdruk lijkt iets ‘normaals’ te zijn geworden, een druk die we ons zelf opleggen omdat het ‘gewoon’ is om steeds het beste uit jezelf te willen halen, aldus het rapport. Ook zijn we zo hard bezig met presteren en competitie op de werkvloer, dat dit ten koste lijkt te gaan van de onderlinge samenwerking. En dit terwijl samenwerking juist kan helpen om de werkdruk te verminderen.