E-magazine voor VNG Realisatie dat terugblikt op het Jaarevenement.

E-magazine Jaarevenement VNG Realisatie

Van uw gemeente beschermen tegen digitale dreigingen, tot effectiever netwerken om versnippering tegen te gaan in schuldhulpverlening tot een reis door het werklandschap. Op het VNG Realisatie Jaarevenement op 10 november in De Fabrique in Utrecht kwamen allerlei onderwerpen langs die actueel zijn in gemeenteland. VNG Realisatie werkt samen met én voor de gemeenten aan talloze projecten, programma’s en structurele diensten. Wat is hierbij de koers? Hoe kunnen we elkaar hierin zo goed mogelijk vinden en ondersteunen?

In november en december heb ik meegewerkt aan dit e-magazine dat terugblikt op het evenement.

You may also like