IBDS Magazine editie 2

IBDS Magazine

Voor ICTU heb ik ook meegewerkt aan de tweede editie van het IBDS Magazine, uitgegeven vanuit het programma Realisatie IBDS. 

In deze editie vertelt Frank Tierolff, bestuursvoorzitter van het Kadaster en waarnemend voorzitter van het Interbestuurlijk Data Overleg (IDO), in een interview over de Meerjarenaanpak IBDS. Er is samen met alle interbestuurlijke partners een stevig fundament neergelegd voor de uitvoering.

Daarnaast sprak ik met Ronald Damhof, Chief Data Officer (CDO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V), en deed ik een interview over de innovatiewerkplaats Digilab met programmamanager Janneke Kromkamp en strategisch adviseur Eelco Hotting van het Ministerie van BZK.

Lees het magazine online.

You may also like