Artikelen over verbetering informatiehuishouding overheid

De afgelopen weken heb ik een aantal interviews gedaan met informatieprofessionals binnen de overheid voor de special over het Actieplan Open op Orde van Vakblad OD, dat in samenwerking met het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding is uitgebracht.

Zo is het ministerie van BZK gestart met een verkenning naar de toekomst van de vaak logge document management systemen bij het Rijk en starten de ministeries van LNV en EZK met de implementatie van een rijksbrede richtlijn e-mail­archivering, om straks grote hoeveelheden mails veilig te stellen.

Sinds eind september krijgen alle Kamerstukken een of meer beslisnota’s bijgevoegd, die laten zien hoe besluiten tot stand komen. Het is nog wat wennen voor rijksambtenaren om deze openheid te geven. Ik interviewde Lucas Lombaers en Carel Meijer over het programma Open Overheid, waarin het actieplan is geïntegreerd. ‘Het vraagstuk van een meer open overheid kun je niet alleen vanuit de informatiehuishouding aanvliegen.’

Dashboards moeten de departementen helpen bij de verbetering van hun informatiehuishouding. Maar goede dashboards inrichten is nog niet zo gemakkelijk. Ook het gedrag van ambtenaren is daarbij belangrijk. Hoe krijg je de ambtenaren mee om anders te gaan werken in hun dagelijkse drukte?

Lees deze editie van Vakblad OD als e-zine.

You may also like