Drinkende jeugd primair gezondheidsprobleem

Vorige week presenteerde het kabinet de Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid. Jongeren die steeds jonger, meer en vaker drin- ken staan hoog op de agenda. Gemeenten krijgen een centrale rol in de aanpak van dit probleem en gaan nu zelf toezicht houden op de naleving van de Drank- en Horecawet. Volgens directeur Wim van Dalen van STAP (Stichting Alcoholpreven- tie) is dat niet genoeg. ‘We moeten het overmatige drinken niet alleen als veiligheidsprobleem zien, maar vooral als gezondheidsprobleem.’

Jullie zeggen dat het nieuwe beleid tekort schiet. Waarin schiet het tekort?

“Er is geen sprake van een substantiële prijsverhoging, er wordt geen hogere leeftijdsgrens ingesteld en de handhaving blijft ernstig tekortschieten. Daarmee blijft alcohol erg gemakkelijk verkrijgbaar voor jongeren. Het is een te voorzichtig beleid. Het is Borst en Hoogervorst eerder niet gelukt en het lijkt erop alsof nu de gemeenten het mogen proberen. Als je op grond van onderzoek kijkt naar wat een effectief beleid is, dan staat bovenaan een strenger accijnsbeleid. Het is opmerkelijk dat de overheid nauwelijks invloed wil uitoefenen op de prijs van drank terwijl dat één van de meest bepalende factoren is voor het hoge alcoholgebruik. Per krat bier stijgt de prijs nu slechts 60 eurocent. Het mag geen naam hebben en als bovendien de supermarkten met hun standaardaanbiedingen van gemiddeld 25% korting blijven strooien, heb je er helemaal niks aan. Het kabinet moet er voor kiezen het accijnsinstrument doelgericht in te zetten. De afgelopen jaren heeft de prijs van alcohol zelfs de inflatie niet bijgehouden. Bier is een klantenlokker geworden van de supermarkten. En dat terwijl we juist op het prijsbeleid zouden moeten scoren. Sterker nog, als we dat niet doen gaan we de strijd verliezen.”

En hoe zit het met de breezers?

“Ook de aanpak van de breezers en andere zoete drankjes blijft onder de maat. Die zorgen sinds een jaar of tien voor een toename van alcoholgebruik onder jongeren met als resultaat dat de gemiddelde beginleeftijd nu ruim 12 jaar is. Het kabinet heeft vooralsnog alleen voorzichtige plannen om deze drankjes, die in de supermarkten te krijgen zijn, aan te pakken via een zoetkrachtformule. Daarmee zouden de drankjes een aparte status kunnen krijgen waardoor specifieke maatregelen, zoals het verbannen ervan naar de slijter of extra accijnsheffingen, juridisch mogelijk worden. De vraag daarvoor is nu neergelegd bij het RIVM. Het kabinet vaart daarmee wel erg op safe. Wij pleiten ervoor nu deze maatregelen te nemen. Het radicaal aanpakken van de zoete drankjes zou één van de sterke uitgangspunten moeten zijn van het beleid. Iedereen weet dat deze drankjes alcohol zo aantrekkelijk maakt voor jongeren terwijl de schade ervan voor hun gezondheid onomkeerbaar kan zijn. Waarom het dan niet verbieden, als het probleem zo zichtbaar is? Omdat de overheid bang is voor claims uit de industrie bij het Europese Hof. En dat terwijl de Franse overheid een reclameverbod voor alcoholreclame op tv op gezondheidsargumenten met succes heeft verdedigd bij het Hof na een aanklacht van Bacardi.”

Lees het hele artikel in pdf.

You may also like