Engels in het basisonderwijs is op niveau

Basisschoolleerlingen in ons land hebben het Engels al aardig onder de knie voordat ze naar het voorgezet onderwijs gaan. Twee derde van hen spreekt minimaal op beginnersniveau en meer dan een kwart van hen leest al Engels op B1-niveau.

Dit blijkt uit het onderzoek Peil.Engels – Einde basisonderwijs, dat de Inspectie van het Onderwijs uitvoerde onder ruim tweeduizend groep 8-leerlingen van 95 Nederlandse basisscholen. Zowel eibo-scholen (Engels in het basisonderwijs) als vvto-scholen (vroeg vreemde talenonderwijs) zijn meegenomen in het onderzoek. Vandaag presenteert de Inspectie het onderzoeksrapport bij Nuffic.

Engels is verplicht

Engels is niet meer weg te denken in het primair onderwijs, maar het verschilt nogal per school hoe intensief de les in deze taal is, zo blijkt uit het rapport. Sinds 1986 is het geven van onderwijs in Engels in het basisonderwijs verplicht vanaf groep 7. Steeds meer scholen bieden het echter al eerder aan.

Het aantal uren Engels dat leerlingen gedurende hun basisschooltijd hebben gehad verschilt dan ook. Zo hebben de groep 8-leerlingen uit het onderzoek tussen 34 en 440 uur Engels gehad, met een gemiddelde van 155 uur. Leerlingen op vvto-scholen krijgen in alle leerjaren de meeste uren Engels per leerjaar. Alleen in groep 8 is dit aantal nagenoeg hetzelfde.

In de les gaat de minste aandacht uit naar grammatica. Woordenschat en luisteren komen het meest aan de orde. Een klein deel van de leerkrachten spreekt vrijwel nooit Engels met de leerlingen tijdens de Engelse les, terwijl een op de vijf dit vrijwel altijd doet.

Lees het complete artikel op Nuffic Actueel.

You may also like