Interviews voor Vakblad OD

Voor de nieuwste editie van het Vakblad OD, een special over de verbetering van de informatiehuishouding heb ik een aantal interviews gedaan. Zo sprak ik met directeur Jacqueline Rutjens, programmadirecteur bij Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).

Volgens haar zijn nu een paar jaar onderweg met de verbetering van de informatiehuishouding bij het rijk. We klimmen allemaal naar het volwassenheidsniveau 4. “Een belangrijk element van succes? ‘Dat is dat we onze projecten niet vanuit een ivoren toren doen, we zijn onderdeel van een netwerk en werken samen, dat hebben we verankerd in onze werkwijze.”

Met Marcel Tiggelovend, implementatiemanager E-mailarchivering bij RDDI, en Sandra Olislaegers, programmanager van actielijn 2 bij het ministerie van Financiën, sprak ik over e-mailarchivering. Binnenkort starten de twaalf kerndepartementen gefaseerd met de inrichting van automatisch archiveren van zakelijke e-mails. De uitdaging is groot, want ondertussen groeit het aantal e-mailbestanden door.

Ook sociale mediakanalen en chats zijn niet meer weg te denken uit het werk van veel rijksambtenaren. Hoe archiveren we ze nu het beste? Projectleider bij RDDI Jochem Feekes van het project Social Media Archivering en projectleider Voorziening Chatarchivering Arjan Rompelman vertellen hoe.

Metadata zijn onmisbaar voor een duurzame en toegankelijke informatiehuishouding bij de rijksoverheid. De huidige richtlijnen en modellen voor metadata voldoen echter op een aantal punten niet meer. Jaap Haenen, programmamanager en opdrachtgever vanuit CIO Rijk en Martijn Kerkhof, projectleider Metadata Rijksoverheid leggen uit wat er moet gebeuren.

Sturen op informatiehuishouding is voor de gemiddelde overheidsmanager geen gewoonte. De afdelingshoofden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden in een pilot van het project Gedrag in Overheidsinformatie ondersteund bij het sturen op een betere informatiehuishouding. Honzik Pavel, projectleider Gedrag in Overheidsinformatie bij RDDI en Hicham Saydali, afdelingshoofd Duurzame Informatievoorziening bij het RIVM vertellen daar meer over.

Rijksorganisaties hebben meer sturingsinformatie nodig om hun informatiehuishouding te verbeteren. Daar helpen dashboards bij door overzicht en inzicht te bieden. Over het rijksbrede project Departementale Dashboards Informatiehuishouding sprak ik met projectleider Annemiek van Waterschoot van RDDI, Robbert Kompier, projectleider Sturingsinformatie bij BZK Transparant en dashboardcoach Ramyaa Khan.

Tenslotte is het een vereiste om de informatiehuishouding op orde te krijgen en te houden, dat een organisatie voldoende en goed opgeleide professionals in huis heeft. Daarvoor is het Leerhuis Informatiehuishouding opgezet.

You may also like