LOPEN magazine

Voor de derde editie van het magazine Lopen van de City Deal Ruimte voor Lopen heb ik een aantal interviews en artikelen gemaakt. Het magazine is bedoeld voor iedereen die in de dagelijkse praktijk meer ruimte wil maken voor de voetganger. Of dit nu een expliciet en prominent doel is of subtiel een plek krijg bij stedelijke herinrichting.

Geheel in stijl van het thema heb ik een wandelend interview gedaan met Petrouschka Werther, sinds vorig jaar directeur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We eindigden het gesprek op een bankje in het Haagse Bos. Omdat Oostenrijk een voorloper is om de voetganger een centrale plek te geven in beleid voor de openbare ruimte, heb ik samen met Piet Stolk, adviseur Duurzame Mobiliteit bij de afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat, het Masterplan Gehen onder de loep genomen.

De City Deal en het ministerie van I&W onderzoeken hoe gemeenten op basis van data loop-netwerken kunnen ontwikkelen. Ik sprak met landschapsarchitectenbureau TRACK Landscapes, die samen met Tilburg, Nijmegen en Groningen is gestart om basiskaarten op te stellen die alle looprelevante data binnen deze steden in kaart brengen.

Magazine LOPEN

Magazine LOPEN

Het magazine werd begin oktober overhandigd aan wethouder Melanie van der Horst op het voetgangerscongres in Amsterdam.

Lees het hele magazine online: https://ruimtevoorlopen.nl/magazine/editie-3/ 

You may also like