MedMij geeft patiënten vertrouwen

Achtergrondverhaal over de digitale persoonlijke gezondheidsomgeving en de eisen van MedMij.

Elke Nederlander moet de regie hebben over zijn eigen gezondheidsgegevens, vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarvoor kan iedereen vanaf 1 oktober kosteloos gebruikmaken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Voorwaarde is wel dat deze PGO voldoet aan de eisen van MedMij.

‘Gezondheid is het grootste goed in een mensenleven,’ stelt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland, de koepel van patiëntenorganisaties. ‘Het is toch raar dat je dat volledig uit handen geeft aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars en er niet zelf de regie op houdt. Terwijl daar wel allerlei mogelijkheden voor zijn.’ Zoals de PGO, een digitale omgeving waar je al je gezondheidsgegevens bij elkaar kunt bewaren, van huisarts- tot ggz-gegevens. Ook kun je zelf gegevens toevoegen, zoals thuismetingen en gegevens van gezondheidsapps als Fitbit of MySugr app. Die kun je weer delen met je behandelaar.

Meer regie op eigen gezondheid

‘Het is wettelijk vastgelegd dat mensen online toegang moeten hebben tot hun persoonlijke medische gegevens,’ legt Veldman uit. ‘De PGO’s zijn een middel om dat vorm te geven. Dat leidt tot meer regie op de eigen gezondheid. Een PGO is eigenlijk de regiekamer van je gezondheid.’ Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen heeft de Patiëntenfederatie het initiatief genomen voor een standaard waaraan de omgevingen moeten voldoen, MedMij. Als een PGO aan MedMij voldoet, ontvangt hij een label. Momenteel zijn zo’n 50 PGO-leveranciers daar mee bezig, naast 20 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant.

Lees het hele artikel in de special iSamenleving van magazine Publiek Denken.

You may also like