Van denken naar doen: de regionale Dialoogtafels

Vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model werkt het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie aan een vernieuwende aanpak van arbeidsmarktvraagstukken. Maar hoe kom je van de theorie naar daadwerkelijk veranderingen in de praktijk? Bijvoorbeeld door in de regio samen met werkgevers, werknemers, overheden om tafel te gaan. Projectleider Nicolette Horn organiseert regionale Dialoogtafels. Van denken naar doen is daarbij haar motto.

Nicolette Horn. Foto: Pieter Verbeek.

Horn is projectleider Laboratorium bij het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie. Vanuit dat laboratorium werkt het Centrum aan projecten en experimenten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Zo worden theoretische pijlers uit het Gelders Arbeidsmarkt Model getoetst in de praktijk, en wordt kennis en ervaring uit de praktijk weer naast wetenschappelijke inzichten gelegd. “Mijn taak is ervoor te zorgen dat we niet alleen maar bezig zijn met het theoretische kader”, legt Horn uit. “In de regionale Dialoogtafels brengen we bijvoorbeeld twee theoretische pijlers in de praktijk: collectief werkgeverschap en werkzekerheid.”

Lees het hele interview op de website van het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie.

You may also like