Verslag voor de Dialoogdagen Tel Mee Met Taal

Op 19 juni, 28 juni en 4 juli hebben de Dialoogdagen van Tel mee met Taal plaatsgevonden. Hierin stond de vraag centraal hoe stakeholders op het gebied van laaggeletterdheid samen de komende jaren meer kunnen bereiken in het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid.

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken heb ik een verslag gemaakt over de dagen. Het was erg leerzaam. Ik wist om eerlijk te zijn niet hoe groot het probleem van laaggeletterdheid is in Nederland. Ongeveer 1 op de 7 mensen heeft moeite met lezen, schrijven of om computers te gebruiken, ongeveer 2,5 miljoen mensen. Voor het verslag heb ik interviews gedaan met allerlei betrokkenen, waaronder ook laaggeletterden zelf.

Kijk op de verslagpagina van de Dialoogdagen of download het verslag in tekst.

You may also like