Hillary Clinton, voorvechtster van vrouwenrechten

ClintonProfiel over Hillary Clinton, minister van buitenlandse zaken van de VS, maar bovenal voorvechtster van rechten van meisjes en vrouwen. Geschreven voor de website van ontwikkelingsorganisatie Simavi.

Ze is een van de machtigste vrouwen ter wereld, en een groot voorvechtster van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes. Hillary Clinton zet zich als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken al jaren in voor veel dezelfde thema’s als waar Simavi ook voor werkt. ‘Vrouwen moeten zelf kunnen beslissen of en wanneer ze kinderen willen’. Daarmee is Hillary Clinton een groot voorbeeld voor politici wereldwijd.

Op de internationale duurzaamheidstop Rio+20 in juni 2012 liet ze maar weer eens zien hoe persoonlijk betrokken ze is bij het onderwerp. Onder druk van onder meer het Vaticaan werden alle afspraken over reproductieve rechten uit het slotdocument van de top geschrapt.

Op de laatste dag van de top gaf Clinton in een speech een duidelijk signaal dat Amerika zich desondanks blijft inzetten voor seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. “Vrouwen moeten meer in staat worden gesteld om zelf te kunnen beslissen of en wanneer ze kinderen willen hebben. En de Verenigde Staten gaan door om daar voor te zorgen.

Het leverde haar veel waardering op. De ex-presidentsvrouw heeft een harde zakelijke kant naar buiten toe, maar voor de rechten van vrouwen komt ze al jaren gepassioneerd op. Als First Lady zette ze al met goed resultaat een campagne in om het aantal ongewenste tienerzwangerschappen in de Verenigde Staten terug te dringen.

Sinds haar terugkeer naar Washington zijn de Verenigde Staten meer betrokken geraakt bij wereldwijde gezondheidsprogramma’s, waarvan het Global Health Initiative, een bekende is. Dit initiatief heeft als doelen het terugdringen van moeder- en kindsterfte en het voorkomen van miljoenen ongewenste zwangerschappen en HIV-besmettingen.

Vrouwen kunnen dan ook wereldwijd rekenen op haar steun. Want, zoals Clinton geregeld opsomt tijdens speeches, brengt ongeveer de helft van de vrouwen in de wereld haar baby ter wereld zonder de hulp van een zuster, vroedvrouw of dokter. Bijna iedere minuut van de dag sterft er een moeder in het kraambed. En voor elke vrouw die doodgaat lijden er twintig aan verwondingen, infecties of ziekte. Meer dan 215 miljoen vrouwen in de wereld hebben geen toegang tot moderne voorbehoedsmiddelen terwijl ze deze wel willen gebruiken. En dit leidt er toe dat er bijna 20 miljoen onveilige abortussen elk jaar plaatsvinden. Seksueel overdraagbare aandoeningen kosten daarnaast nog eens miljoenen levens onder vrouwen per jaar.

Een aantal punten staat centraal in de aanpak van Clinton om wereldwijd vrouwen een betere positie te geven:

Het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen is heel belangrijk voor hun bredere ontwikkeling, maar ook van de samenleving waarin ze wonen. 
Clinton: “We geloven dat investeren in het potentieel van vrouwen de slimste investering is die we kunnen doen. Het is verbonden aan ieder denkbaar probleem wereldwijd. Het is een zaak die de wereldvrede, welvaart en vooruitgang mogelijk maakt voor de komende generaties.”

Pardon? De gezondheid van vrouwen heeft invloed op wereldvrede en vooruitgang?
Clinton: “De problemen van deze wereld zijn te groot en te complex om op te lossen zonder de volwaardige maatschappelijk deelname van vrouwen. Het bepleiten van vrouwenrechten is niet alleen een morele plicht. Het is ook noodzakelijk om de economische crisis het hoofd te kunnen bieden, of de andere gevaren die onze veiligheid bedreigen: terrorisme, nucleaire wapens, de klimaatverandering. In gebieden die worden verscheurd door oorlog, zijn het vaak de vrouwen die een manier vinden om tegenstellingen te overwinnen en overeenstemming te bereiken. Bovendien zijn de gezondheid van moeder en kind belangrijke indicatoren van een bredere vooruitgang. Zo blijkt het dat het aantal gevallen van kindersterfte een van de belangrijkste voortekens is voor een dreigende politieke opstand. Waar de kindersterfte hoog is, is de kwaliteit van leven laag. En dat leidt tot de bekende frustratie, hopeloosheid en boosheid die voorafgaan aan een opstand. Ook weten we dat kindersterfte nauw gerelateerd is aan moedersterfte.”

Elke moeder waar dan ook verdient zorg van hoge kwaliteit. 
Clinton: “Dat is niet alleen ons doel, maar ook onze verantwoordelijkheid. Ik ben wereldwijd op veel plekken geweest en heb gezien hoe overal de rijken, de opgeleiden, de mensen met de juiste connecties, de elite, toegang hebben tot elke vorm van gezondheidszorg. En hoe tegelijkertijd door wet, cultuur, taboe het niet toegankelijk is voor een grote meerderheid van de vrouwen. Dat is onacceptabel.”

HIV/Aids is steeds meer een vrouwenprobleem geworden. 
Clinton: “Steeds jongere vrouwen raken in steeds meer landen besmet. Het verbeteren van hun toegang tot voorbehoedsmiddelen is niet genoeg. Dat helpt alleen als vrouwen daar ook echt gebruik van kunnen maken. Jezelf tegen HIV beschermen is soms moeilijk, wanneer je leven van het goede humeur van je man afhangt. Alle prenatale zorg in de wereld kan een moeder en kind niet beschermen tegen huiselijk geweld. Het promoten van de gezondheid van vrouwen en kinderen betekent ook het verbeteren van hun kwaliteit van leven. En dus ook om mannen en jongens erbij te betrekken.”

Misschien wel het meest controversiële standpunt van Clinton, en de regering van Obama, is dat over abortus. In 2009 baarde Clinton opzien toen ze dat standpunt in het Congress vol passie verdedigde tegenover kritische Republikeinen.

Vrouwen moeten toegang hebben tot veilige abortus.
Clinton: “Wij vinden dat gezinsplanning een belangrijk onderdeel is van de gezondheid van vrouwen. Een gezonde voortplanting houdt ook in dat er toegang moet zijn tot abortus. Als ik denk aan het lijden dat ik bij vrouwen wereldwijd heb gezien. Ik heb in Brazilië gezien hoe in ziekenhuizen de ene helft van de vrouwen blij nieuwe baby’s verwelkomt, terwijl de andere helft vecht voor hun leven door de gevolgen van slechte abortussen. Ik vind dat gezinsplanning een belangrijk deel is van de gezondheid van vrouwen en dat bij reproductieve gezondheid ook de toegang tot abortus hoort. Naar mijn mening hoort die veilig, legaal en zeldzaam te zijn. Ik heb veel tijd besteed aan het terugdringen van het aantal abortussen en gezien dat goede gezinsplanning en goede medische zorg dat aantal daadwerkelijk kunnen verlagen. Mannen en vrouwen hiervan buiten sluiten zal het aantal abortussen juist alleen maar doen stijgen.”

Lees het artikel ook op Simavi.nl.

Dit stuk is gebaseerd op speeches en uitspraken van Hillary Clinton tussen 2009 en 2012:

Bronnen:

•2012, Speech Hillary Clinton bij de Rio+20, Rio de Janeiro.
•2012, Speech Hillary Clinton bij de Global Health Summit in Oslo.
•2010, Speech van Hillary Clinton bij de 15e verjaardag van de International Conference on Population and Development
•2009, Hillary Clinton verdedigt reproductieve rechten en gezinsplanning bij een hearing van de commisie buitenlandse zaken in het Congress, YouTube.
•2009, ‘Vrouwenrechten zijn meer dan een morele plicht’, open brief van Hillary Clinton, Trouw, 7 maart. http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1136357/2009/03/07/Vrouwenrechten-zijn-meer-dan-morele-plicht.dhtml
•Foto: http://www.state.gov/r/pa/ei/pix/115472.htm

 

You may also like