2019: een terugblik

Nu dat het oudejaarsavond voor de deur staat, is het weer hét moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Het was een weer een druk en zeer divers jaar met veel mooie opdrachten, klussen en hele fijne samenwerkingen!

Nuffic

Voor Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs, startte ik het jaar als lid van het team Content. Na het stoppen met magazine Transfer zag dit jaar de geboorte van Nuffic Actueel, het online platform voor longreads en nieuws. Ik heb onder andere Wim Deetman, Graham Moore, en Fred Sengers geïnterviewd en een bezoek gebracht aan een Global Citizen School. Daarnaast heb ik meegewerkt aan nieuwsbrieven en social media. Na de zomer ben ik als communicatieadviseur verder gegaan bij de afdeling primair en voortgezet onderwijs. Ik heb in de afgelopen maanden veel geleerd over tweetalig onderwijs, wereldburgerschap en vroeg vreemdetalenonderwijs en daarover zowel intern als extern gecommuniceerd. Per februari stopt mijn tijdelijke klus en ga ik afscheid nemen van Nuffic en alle fijne collega’s waar ik sinds februari 2018 mee heb samengewerkt. Allemaal super bedankt alvast.

Agenda Stad

Ook dit jaar ben ik als journalist/tekstschrijver weer betrokken geweest bij Agenda Stad, de samenwerking van Rijk, steden en stakeholders die de groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden wil versterken. In opdracht van het ministerie van BZK heb ik diverse interviews gedaan en meegewerkt aan een e-zine voor de Dag van de Stad, eind oktober. Ik heb van dit succesvolle evenement ook een verslag gemaakt. Het is mooi te zien hoe het kleine team van Agenda Stad zo’n enorme beweging weet te creëren rond deze dag. Voor BZK heb ik verder ook andere schrijvende klussen gedaan, waaronder interviews voor social media en De Krant.

City Deals

Ook onderdeel van Agenda Stad zijn de City Deal Kennis Maken en de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. Beide City Deals huurden me het afgelopen jaar in voor het doen van interviews, nieuwsberichten, verslagen en webredactie. Voor Kennis Maken heb ik maandelijks steeds vier diepte-interviews gedaan over partners van de Deal en andere inspirerende projecten. Mooi te zien hoe steden en kennisinstellingen samenwerken en vragen vanuit de samenleving oppakken.

Iedereen Doet Mee

Verder op het gebied van overheid heb ik in 2019 ook voor de VNG veel interviews gedaan in het kader van het programma Iedereen Doet Mee. Bij de koplopergemeenten zijn veel mooie voorbeelden te halen hoe mensen met een beperking als ervaringsdeskundigen worden betrokken bij het maken van beleid of worden ingezet voor allerlei werkzaamheden. Van Reusel-De Mierden tot Groningen. Van de achterhoek tot Den Haag. Ik heb veel gemeenten en projecten bezocht voor een interview, foto’s en video. Ook heb ik meegewerkt aan de redactie van de inspiratiebundel Samen Spelen.

NVDE

Ook een thema waar ik al jaren mij bezig houdt is milieu en de energietransitie. Ik was dan ook heel blij om voor de zomer weer benaderd te worden door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) om mee te helpen met teksten. Ik heb meegewerkt aan een prachtig online glossy magazine, de SUUS, waarvoor ik onder meer ‘weerbabe’ Helga van Leur interviewde. Verder heb ik voor de website en nieuwsbrieven nog inspirerende interviews gedaan, onder andere met Kitty Jong van de FNV en Maarten Labots. Het is mooi om te zien hoe de NVDE is gegroeid en een onmisbare partij is geworden in de energietransitie. Leuk: op de valreep van het jaar zag ik de NVDE als een van de nieuwe partners van de City Deal Elektrische Deelmobiliteit voorbijkomen. Zo zijn twee van mijn opdrachtgevers verbonden.

Publiek Denken

De energietransitie was ook een van de thema’s waarover ik het afgelopen jaar als journalist over heb geschreven voor het magazine Publiek Denken.  Ik heb weer verschillende interviews en achtergrondverhalen gemaakt voor het blad en de specials die in e-zine zijn verschenen. Onder andere over klokkenluiders, de RES-regio’s en over innovatie in de zorg.

Skipr en Zorgvisie

In mei en juni werd zorg helemaal hét thema voor mij om over te schrijven. Als journalist heb ik een aantal weken bijgesprongen op de redactie van de vakbladen Skipr en Zorgvisie. Ik kwam stuitende verhalen tegen in de jeugdzorg en leerde over bacterieresistentie in ziekenhuizen. Het was verder super leuk om weer eens op een journalistieke redactie te werken met bijbehorende productie én leuke collega’s.

PW

Het afgelopen jaar heb ik afscheid moeten nemen van een mooie klus, waar ik de laatste jaren mee bezig was: Over Het Nieuwe Werken. Sinds 2015 heb ik deze website bijgehouden, samen met Het Nieuwe Werken Blog. Sinds 2011 deed ik al de redactie over Werken 2.0. Alle drie de sites zijn verhuisd naar PWNet, waar al het laatste nieuws over Het Nieuwe Werken te vinden is. Voor deze site en bijbehorend magazine heb ik het afgelopen jaar interviews, nieuwsberichten en boekrecensies geschreven.

Verder heb ik nog voor het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie een serie interviews gedaan, heb ik voor de Belastingdienst een video gedaan over een pilot ‘Bellen na aanmaning’ in Groningen en heb ik voor VNG Magazine een achtergrondverhaal gemaakt over het Fonds Tekortgemeenten.

Kortom, het was een intensief, succesvol en bijzonder jaar. Iedereen bedankt voor alle fijne en inspirerende samenwerking! Ik wens iedereen een heel mooi en succesvol 2020!!

2018 in vogelvlucht

2018 is een heel succesvol jaar geweest. Met het einde van het jaar in zicht is het tijd om eens terug te kijken.

Agenda Stad en BZK

Na 2 jaar nam ik eind januari met een interview over klimaatadaptatie in onze steden afscheid als freelance sr. webredacteur bij het programma Agenda Stad en van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de loop van het jaar werd ik als tekstschrijver ingehuurd door BZK om een verslag te maken van de Dialoogtafels Tel Mee Met Taal. Dit actieprogramma is georganiseerd door de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en diverse partners. In de aanloop naar de Dag van de Stad heb ik weer voor Agenda Stad een aantal interviews gedaan met mensen die daar een rol hadden. Van muziekkenner Leo Blokhuis, Pieter Winsemius, gedeputeerde Jop Fackeldey onderzoeker Otto Raspe tot de Haagse wethouder Robert van Asten, Willemijn Verloop en Wobine Buijs, de burgemeester van Oss. Ze zijn allemaal samengevoegd in een mooie e-zine van BZK.

Nuffic

In februari ben ik gestart met een nieuwe interimklus, namelijk als persvoorlichter bij Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Ik kende het onderwijsveld nog niet heel erg goed, dus het was een beetje een sprong in het diepe maar wat een bijzonder veld heb ik leren kennen. Nuffic op allerlei terreinen, van primair onderwijs tot hoger onderwijs, van inkomende studenten tot uitgaande studenten, van Erasmus-beurzen tot eTwinning in de klas. Als persvoorlichter heb ik een bijdrage mogen leveren om media-aandacht te genereren voor eigen cijfers en onderzoeken in de media, zoals inkomende mobiliteit, tweetalig onderwijs en stayrates. Ook dat Chinees dit jaar officieel een examenvak op het vwo werd is groots opgepikt, net als de internationale samenwerkingstak van Nuffic: global development.

Sinds oktober ben ik nog aan het werk als redacteur en content specialist, en doe ik social media, interviews en nieuws voor de website en nieuwsbrieven. Ik heb geschreven over tweetalig onderwijs, onderwijs in vluchtelingenkampen, studeren in het buitenland en buurtaalonderwijs. Als redacteur heb ik mogen meewerken aan het allerlaatste nummer van het vakblad Transfer dat na 25 jaar is opgeheven. Ik heb een achtergrondverhaal geschreven over stayrates en eentje over de afdeling Onderwijsvergelijking van Nuffic. Deze belangrijke afdeling is vooral op de achtergrond te vinden van de organisatie maar wel een core business. Dit jaar bestaat de afdeling 60 jaar. Voor de Week van de Internationale Student heb ik ook wat video-interviews gedaan met internationale alumni, die na hun afstuderen in Nederland zijn gebleven om hier te wonen en werken.

Publiek Denken

Natuurlijk werk ik ook nog steeds af en toe als journalist. Het afgelopen jaar heb ik dat vooral gedaan voor het magazine en de specials van Publiek Denken. Zo heb ik onder meer twee keer een interview gedaan met Maxime Verhagen, interviewde ik Gita Salden van de BNG Bank, Jantine Kriens, directeur VNG, maakte ik artikelen over smart mobility en truck platooning en een achtergrondverhaal over regionale energiestrategieën.

Over Het Nieuwe Werken

Ook dit jaar heb ik voor B+B Vakmedianet de websites over Het Nieuwe Werken, Over Het Nieuwe Werken, Werken 2.0 en HetNieuweWerken Blog, bijgehouden met nieuws, achtergronden en interviews, zoals met arbeidsadvocaat Mark Diebels en onderzoeker Arjan de Kok.

Nieuwe opdrachtgevers

Dit jaar heb ik ook leuke klussen gedaan voor een aantal nieuwe opdrachtgevers. Voor VNG mocht ik voor het programma Iedereen Doet Mee op pad voor een reportage in Groningen bij de lokale verkiezingen. Met tekst en video heb ik gekeken hoe toegankelijk de stembureaus daar waren. Ook heb ik een verslag gemaakt van een hackathon in Rotterdam. De City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda kende ik al via Agenda Stad. De afgelopen maanden heb ik met video en tekst daar leuke projecten van stedelijk voedselbeleid kunnen laten zien. Voor ActiZ mocht duiken in de wereld van de zij-instromers, mensen die zich laten omscholen als verpleegkundige, en een verslag doen van een bestuurdersbijeenkomst, inclusief interview met minister Hugo de Jonge. Voor het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie ben ik begonnen met een serie interviews, waarvan de eerste met Nicolette Horn online staat. Verder heb ik als tekstschrijver meegewerkt aan het herschrijven van een strategisch document over de digitale transformatie voor de gemeente Eindhoven en voor het IFAW geholpen met de vertaling en redactie van factsheets.

Iedereen hele fijne feestdagen en een heel goed nieuw jaar!!!

Tot in 2019!!

Gelukkig nieuwjaar!

Het is alweer 2018! Ik wens iedereen die dit leest een heel mooi, gezond en productief nieuwjaar. Na alle feestdagen heb ik eindelijk tijd om even terug te blikken nog op het afgelopen jaar. 2017 was een heel goed jaar voor mij met veel mooie klussen. Ik heb gewerkt voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers.

NVDE

Begin 2017 deed ik mijn laatste klussen voor de internationale NGO Rainforest Alliance. Sinds 2014 heb ik voor deze organisatie in Nederland gewerkt als communications consultant. Meer op het gebied van duurzame en schone energie heb ik het afgelopen jaar als tekstschrijver gewerkt voor de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Naast nieuwsbrieven en artikelen voor de website heb ik een aantal zeer interessante interviews gedaan met bevlogen mensen die zich inzetten voor de energietransitie in Nederland. Zo sprak ik met oud-Kamerlid Eppo Bolhuis en Doekle Terpstra over de versnelling in deze transitie. Mijn achtergrondverhaal over zonneparken haalde allerlei andere online vakmedia.

Milieu en natuur

Ook voor andere milieu- en natuurorganisaties heb ik het afgelopen jaar mooie klussen gedaan. Voor het WNF schreef ik artikelen voor de site en persberichten, onder meer over panda’s en de terugkeer van de blauwvintonijn in de Noordzee. Een serie interviews werd geplaatst op RTLZ en RTL Nieuws. Voor Greenpeace heb ik als persvoorlichter een paar dagen gewerkt aan de campagne tegen de wegwerpplastic productie van Coca-Cola. Trouw, ANP en veel andere media namen het Greenpeace-rapport mee in hun berichtgeving. Op de valreep van het jaar heb ik kennisgemaakt met een nieuwe leuke opdrachtgever: het IFAW (International Fund for Animal Welfare). Ik heb teksten geschreven voor het Nederlandse jaarverslag dat dit jaar verschijnt. Van bedreigde berberapen, Ocean Noise tot wolven in Nederland.

Het Nieuwe Werken

Ook het afgelopen jaar heb ik het hele jaar de drie websites van uitgeverij Vakmedianet over Het Nieuwe Werken bijgehouden: Over Het Nieuwe Werken, Werken 2.0 en HetNieuweWerken Blog. Ik sprak onder meer met advocaat Rosalie Heijna over hoe privacy door HNW onder druk komt te staan, met Jeroen Busscher over zelfsturende teams en maakte een special voor PW magazine over Het Nieuwe Werken.

Agenda Stad

Ook het hele jaar door heb ik als senior webredacteur voor het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt. In een hele mooie rol ben ik veel op pad geweest om de verhalen op te halen achter de City Deals en Europese Partnerschappen die steden en rijk (en Europese Commissie) samen af hebben gesloten om maatschappelijke vraagstukken in de stad aan te pakken. Ik sprak met inspirerende mensen als Sabina Kekic, Suzanne Potjer, Lot van Hooijdonk, Jan van Zanen, Stefan Verbunt, Jos Vranken, Johan Kruithof en Ferd Crone. Voor de Dag van de Stad heb ik meegewerkt aan een speciale krant die toen is uitgegeven.

Publiek Denken

Naast tekstschrijver, webredacteur en persvoorlichter heb ik in 2017 ook nog als journalist gewerkt. Voor het magazine en het e-zine Publiek Denken heb ik een groot aantal artikelen gemaakt, waarvan het interview met prins Constantijn over de deeleconomie het meest prominent was. Verder deed ik onder meer interviews met Maxime Verhagen en Hans Mommaas over regio’s, met Jonge Bestuurder van het jaar wethouder Lot van Hooijdonk, met de bevlogen wethouder van Eindhoven, Mary-Ann Schreurs, over digitale transitie. Een ander magazine waarvoor ik een achtergrondverhaal schreef over Agenda Stad was het ROMagazine.

Kortom, een heel mooi jaar. Naast de mooie verhalen, gesprekken en interviews heb ik ook heel fijn samengewerkt met collega’s, concullega’s, andere freelancers en opdrachtgevers. Iedereen daarvoor bedankt!

Nu 2018! Tijd voor nieuwe mooie ontmoetingen, samenwerkingen, verhalen en opdrachten. De komende tijd ben ik weer beschikbaar voor nieuwe klussen!

Hartelijke groet
Pieter