Geldkompas Elburg

Geldkompas Elburg kleinResearch en webredactie voor de website Geldkompas van de gemeente Elburg.De site is bedoeld voor armoedebestrijding in de gemeente, en  richt zich ook op sociaaleconomische aspecten en preventie. Het taalgebruik op de site is aangepast op de doelgroep die vaak kampt met schulden en armoede,en vaak laaggeletterd is.

Periode:2011-2012
Opdrachtgever:Sdu Information Solutions.
URL: www.geldkompaselburg.nl.

You may also like