‘Het is gedaan met de vrijblijvendheid’

Met een minister die een landelijke aanpak wil, de politiek die er zich druk om maakt en gemeente die meer op de regels gaan zitten, lijkt er een nieuwe wind te waaien in het beleid rond de Roma en Sinti in ons land. Maar wordt ze zelf ook wat gevraagd?

Weinig minderheden in ons land vormen zo’n complex dossier voor ambtenaren als de Roma en Sinti in ons land. Het lukt gemeenten maar niet om succesvol beleid te maken. Dat beleid is zo versnipperd, dat elke gemeente zijn eigen aanpak heeft, variërend van geen beleid tot strikt repressief beleid. Vaak is die aanpak zo projectmatig en van korte duur, dat elke keer opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. En omdat er weinig successen zijn, ligt het dossier bij veel gemeenten heel gevoelig.

Roma-gemeenten

Maar nu lijkt daar verandering in te komen. De politiek maakt zich zorgen om de Roma-kinderen die niet naar school gaan, de hoge werkloosheid en grote afhankelijkheid van uitkeringen en om de criminaliteit, overlast en armoede. Roma-gemeenten beginnen elkaar op te zoeken om kennis te delen, en vanuit de Tweede Kamer is er eind vorig jaar via een motie druk uitgeoefend op minister Eberhard van der Laan van integratie om met een gezamenlijke aanpak voor gemeenten te komen. Half mei spreekt hij hierover met de burgemeesters van een aantal Roma-gemeenten. De gemeenten hebben al wensenlijstjes ingeleverd.

Kinderen terug in de klas

De toon bij al deze hernieuwde aandacht voor deze vergeten groep: de vrijblijvendheid is voorbij. Roma moeten net als iedereen meedoen. En dus kunnen ze op dezelfde behandeling rekenen als iedereen als het gaat om leerplicht en bijstand. Amsterdam zet twee fulltime leerplichtambtenaren in om de Roma-kinderen terug in de klas te krijgen, Enschede pakt met lik-op-stukbeleid de overlast van een aantal Romagezinnen aan en Nieuwegein biedt Roma alleen hulp als ze zelf iets terug doen, namelijk hun kinderen naar school sturen.

Lees het artikel als pdf.

 

You may also like