‘Uiteindelijk ben je als stad verbonden met de wereld’

Sinds 2017 is Oss een van de deelnemers aan de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN heeft de Brabantse stad hoog op de agenda staan. Maar hoe vertaal je werken aan een wereld zonder armoede en honger naar een lokaal niveau? Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans, trekker van de City Deal, vertelt.

Wat doen jullie in Oss allemaal rond het thema voedsel?
“We werken als stad op allerlei terreinen aan het thema voedsel. Momenteel zijn we eigenlijk bezig alle partijen bij elkaar te verzamelen die op de een of andere manier met voedsel bezig zijn. We maken een inventarisatie, die binnenkort verschijnt in een portfolio boek over Agrifood.  Met al deze partners komen we twee keer per jaar samen hier in Oss, en bespreken we onderwerpen die we samen kunnen aanpakken. Het gezelschap is heel breed. Van boeren, producenten, ondernemers, retail, onderwijs tot verpakkingsindustrie. Verder kijken we naar het regionale voedselsysteem, en zetten de regionale productie op de kaart. Landbouw zit in ons DNA in het gebied. Oss is het industrieel hart van de regio Agrifood Capital.”

Wat heeft deelname aan de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda in Oss gebracht?
“Er zijn dankzij de City Deal hele leuke contacten ontstaan tussen al die partners. Zo hebben we bijvoorbeeld een bedrijf dat vleesvervangers maakt in contact gebracht met een bedrijf dat paddenstoelen kweekt. De steeltjes van de paddenstoelen zijn niet geschikt voor de verkoop, maar kunnen weer goed worden gebruikt voor de productie van vleesvervangers. Er is daarnaast in Oss veel meer bewustwording ontstaan over gezond voedsel.”

Lees het hele interview op de website van de City Deal Voedsel.

5 Acties om voedsel op de stedelijke agenda te zetten

Wil je als stad duurzamer worden, dan zul je ook voedsel in je beleid moeten meenemen. Dat stelde Han Wiskerke, Hoogleraar Rurale Sociologie aan de WUR op de afgelopen Dag van de Stad in Amersfoort, waar hij onder meer een inleiding verzorgde bij de Bestuurderslunch van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda. Maar hoe doe je dat? Wiskerke zette 5 actiepunten op een rij om voedsel als urgent thema op de stedelijke agenda te krijgen.

De tijd dat de grootte en groei van een stad werden bepaald door de voedselproductie van haar ommeland is al lang voorbij. Steden zijn al lang niet meer afhankelijk van de boeren uit de streek. Voedsel komt nu overal ter wereld vandaan.

Onlosmakelijk verbonden met stedelijke vraagstukken

Toch blijft voedsel nog steeds een belangrijk stedelijk vraagstuk, stelt Wiskerke. “Het hedendaagse stedelijke voedselvoorzieningssysteem is onlosmakelijk verbonden met een serie vraagstukken die wel degelijk tot de stedelijke beleidsagenda behoren. Denk aan de ecologische voetafdruk van de stedeling. Zo’n 40 procent van de voetafdruk van een stad wordt bepaald door het voedselsysteem. Hoeveel grondstoffen zijn er nodig? Hoeveel ruimte is er nodig voor het verbouwen van dit voedsel? Hoeveel CO2 komt er vrij?

Gelet op het aantal mensen op de wereld is er per persoon gemiddeld 1.8 hectare beschikbaar. Wij Nederlanders zitten ver boven dat gemiddelde: wij hebben 6.2 mondiale hectares nodig om in onze levensbehoefte te voorzien, daarvan is zo’n 40% nodig voor voedsel: 2,5 hectare.

Lees het hele interview op de website van de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda of die van Agenda Stad.