Verbreek de stilte voor LHBT’ers wereldwijd

Discriminatie van en geweld tegen LHBT’ers is wereldwijd aan de orde van de dag. Door de Covid-19 pandemie is dat er niet beter op geworden. Maar hoe krijg je daar verandering in? Door aandacht ervoor te vragen. Dappere activisten en online media in Afrika laten ons zien hoe de stilte kan worden verbroken.

Op 17 mei vragen we wereldwijd aandacht voor homofobie, discriminatie en homohaat op IDAHOT (International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia).

Corona

Dat dit hard nodig is blijkt wel weer uit een rapport van The Centre for Human Rights van de University of Pretoria in Zuid-Afrika, over de impact van de Covid-19 pandemie op LHBT’ers in Afrika.

Vanwege hun seksualiteit lopen LHBT’ers tijdens de coronacrisis aan tegen beperkte toegang tot opvang en gezondheidszorg en krijgen ze te maken met bedreigingen in vijandige en homofobe lockdown omgevingen. Ook problemen als geestelijke gezondheid, sociale discriminatie en geweld zijn toegenomen in de coronacrisis, aldus het rapport. Het roept Afrikaanse regeringen op om de toegenomen kwetsbaarheid van LHBT’ers in de loop van de pandemie te erkennen en maatregelen te nemen om die kwetsbaarheid te voorkomen of te beperken.

Love Matters Naija

Het past bij het wereldwijde thema van IDAHOT 2020: #BreakingTheSilence. Vanuit Nigeria brengt Love Matters Naija,  een project van RNW Media, de moeilijke positie van LHBT’ers s in Nigeria aan het licht. Deze digitale community levert betrouwbare informatie en media over liefde, seks en relaties aan jongvolwassenen.

Homoseksualiteit is in Nigeria zeker taboe en LM Naija probeert voorzichtig meer openheid en begrip voor LHBT’ers te creëren met content zoals deze ‘vox pop’ video op hun Facebook pagina. Zulke content kan een positieve manier zijn om mensen te stimuleren na te denken over hun mening over dit soort onderwerpen. Moderatoren zorgen voor discussie en gaan met een respectvolle manier om met mensen die negatieve opmerkingen achterlaten. Door hen vragen te stellen of een andere mening te geven in plaats van de opmerkingen meteen te sluiten.

Uit huis gejaagd

Samen met Equality Triangle Initiative (ETI) schreef het platform een rapport over de problemen waar LGBT’ers tegenaanlopen als het gaat om huisvesting. Zo blijkt dat lesbiennes, biseksuelen, homoseksuelen en transgenders vaak uit hun huis worden gezet of weggejaagd vanwege hun seksuele geaardheid. Zo vertelt student Bayo in het rapport dat toen hij een vriend uitnodigde bij hem thuis, ze werden aangevallen door de buren, omdat ze dachten dat hij homo was. Een jonge vrouw vertelt hoe zij en haar vriendin werden verkracht door zes mannen omdat ze lesbisch zijn. De groep werd ingehuurd door haar huisbaas die hen had zien kussen en wist dat ze samenwoonden.

Om dit soort misstanden te voorkomen pleiten Love Matters Naija en ETI onder meer voor de invoering van een antidiscriminatiewet die het recht op huisvesting voor alle Nigerianen moet waarborgen. Deze wet verbiedt verhuurders om huurders te ondervragen over hun seksualiteit en geslacht, en beschermt hun recht op privacy. Love Matters Naija overhandigde het rapport aan Leilani Farha, speciaal VN-rapporteur voor het recht op huisvesting. Zij nam delen ervan mee in haar eigen rapport dat ze presenteerde aan de VN en aan de Nigeriaanse regering.

The Rustin Times

Love Matters Naija ondersteunt ook het werk van een ander platform, The Rustin Times actief. Deze site is opgezet door activisten die ‘verhalen vertellen die gedeeld moeten worden’ en die de maatschappij meer wil betrekken bij LHBT’ers. Dat doen ze uit veiligheidsoverwegingen anoniem.

Een voorbeeld van wat voor effect het verbreken van de stilte kan hebben was afgelopen maart te zien. Op social media lekte een filmpje uit over de moord op een homoseksuele man in Nigeria. Toen juist de daders door verschillende media als slachtoffers werden geportretteerd leidde dat enorme ophef.

De hashstag #EndHomophobiainNigeria werd trending en een groot aantal mensen deelden op social media eigen ervaringen met geweld en homohaat. Op Change.org is een petitie gestart om de Nigeriaanse politie ertoe te zetten actief onderzoek te doen naar de moord. The Rustin Times had hierbij ook een actieve rol. Op 17 mei voert het platform de campagne #ChooseLoveNigeria.

Het zijn eerste stappen om het lot van LHBT’ers in landen als Nigeria te verbeteren. En dat begint met het verbreken van de stilte.

Lees meer over het succes van Love Matters Naija op de website van RNW Media.
Dit artikel is gepubliceerd op OneWorld.

Persvrijheid is geen vanzelfsprekendheid

Op 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid, publiceert RNW Media, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de UNESCO Jongerencommissie een eerste animatie over persvrijheid. Daarmee geeft RNW Media een sneak preview van een online lespakket waar het voortgezet onderwijs later dit jaar mee aan de slag kan gaan.

 In 1993 verklaarde de Verenigde Naties 3 mei tot World Press Freedom Day. Aandacht voor persvrijheid is hard nodig; één derde van de wereldbevolking woont in een land waar vrijheid van met name onafhankelijke media ver te zoeken is.

 Persvrijheid in het Nederlandse klaslokaal

In Nederland lijkt persvrijheid de normaalste zaak van de wereld. Jongeren voelen zich dan ook weinig betrokken bij dit thema en op school wordt er maar beperkt aandacht aan besteed. Met de animatiefilm wil RNW Media jongeren bewust maken van het belang van persvrijheid en van het gevaar waar veel (jonge) mediamakers in landen waar persvrijheid in het geding is, mee te maken krijgen.

De op 3 mei gelanceerde korte animatiefilm is een sneak preview van een breder lespakket voor middelbare scholen dat ook toegankelijk zal zijn voor jongeren buiten Nederland. Het is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse UNESCO jongerencommissie en zal bestaan uit verschillende animaties, video’s van journalisten in de landen waar RNW Media werkzaam is, en verwerkingsopdrachten. Het online lespakket wordt aangeboden aan docenten maatschappijleer en verspreid via ruim 11.000 zogenaamde UNESCO scholen in 182 landen.

Persvrijheid wereldwijd

Overal zijn digitale media de moderne vorm voor menselijke interactie en het delen van informatie, vooral voor en onder jongeren. Nu de media steeds meer worden bedreigd, moeten we hen beschermen en ervoor zorgen dat ze zo inclusief, zo veilig en constructief mogelijk zijn. Daarom brengen we ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid de stemmen van de media makers, bloggers en vloggers naar beleidsmakers. Dat doen we met:

  • Video’s van bloggers – 4Voices4Freedom
    Op social media deelt RNW Media op 3 mei de eerste van een serie video’s, genaamd 4Voices4Freedom, van bloggers in landen waar persvrijheid beperkt is. Lemien Sakalunga uit Congo DRC vertelt over het effect van de drie weken durende internet shutdown en hoe hij zijn werk voor bloggerscollectief Habari, met gevaar voor eigen leven doet. In een andere serie op social media, genaamd The Humans of Press Freedom, delen journalisten hun ervaringen.  Dit is een samenwerking van Humans of Amsterdam, het ministerie van Buitenlandse Zaken en RNW Media.
  • Onderzoek naar persvrijheid
    RNW Media start op 3 mei tevens een onderzoek onder mediamakers, bloggers en online journalisten in landen waar persvrijheid onder druk staat om van hen zelf te horen hoe zij beperkt worden in hun werk en wat voor oplossingen zij bedenken. De resultaten van dit onderzoek worden bekend gemaakt tijdens de World Press Freedom Day conferentie op 18-20 oktober en zullen worden gebruikt om te lobbyen bij overheden om het tij te keren.
  • De HagueTalks
    Op 3 mei om 16:00 organiseert RNW Media samen met The Hague Project Peace and Justice de Hague Talk ‘How can we make our voices heard in the time of the Covid-19 crisis?’.  Mediaprofessionals en andere geïnteresseerden zijn welkom om via Zoom mee te praten over persvrijheid in tijden van corona met sprekers als Aya Chebbi (activist, blogger, feminist en Speciaal Gezant voor de Jeugd van de Afrikaanse Unie) en Marietje Schaake (president van de Cyber Peace Institute, oud-Europarlementariër D66). Het event is ook live te volgen op het YouTube kanaal van Hague Talks