Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten onder druk door corona

Van veilige abortuszorg, voorbehoedsmiddelen tot betrouwbare voorlichting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Door de COVID-19 pandemie zijn ze in veel landen op een tweede plan terechtgekomen. Meisjes en vrouwen zijn daar veelal de dupe van.

Door de uitbraak van corona kwam de focus van de zorgsector te liggen op noodhulp rond de pandemie en werden primaire levensbehoeften belangrijker, zoals elke dag voedsel op tafel krijgen, een dak boven je hoofd en niet besmet raken.

Overheden, zoals in Afrika, troffen maatregelen om de pandemie te bestrijden die de toegang tot SRGR nog moeilijker maakten. Sociale bijeenkomsten werden verboden, scholen gingen dichten en reisverboden werden ingesteld.

Toegang tot SRGR

Kwetsbare groepen zijn de dupe van het gebrek aan toegang tot SRGR. Zoals meisjes en vrouwen. Het ontbreken van bijvoorbeeld veilige abortuszorg, voorbehoedsmiddelen en seksuele voorlichting kan weer leiden tot meer ongewenste zwangerschappen, en dus ook weer tot een stijging van abortussen. Ook heeft tijdens de pandemie in veel landen een stijging plaatsgevonden van huiselijk en ander gender-gerelateerd geweld.

RNW Media zet haar wereldwijde netwerk van Love Matters platforms in om deze crisis aan te pakken. Deze digitale platforms zijn in de diverse landen uitgegroeid tot een betrouwbare partner en digitale bron van informatie op het gebied van liefde, seks en relaties.

Daarnaast is RNW Media een partnerschap opgestart samen met de internationale gezondheidsorganisaties Marie Stopes International (MSI) en de International Planned Parenthood Federation (IPPF). Met 3,22 miljoen euro subsidie uit het crisisfonds van Global Affairs Canada, een afdeling van de Canadese overheid, willen de partners vrouwen en meisjes veilige toegang te geven tot SRGR in landen als Nigeria, Kenia, Congo en Jemen. Het project loopt tot maart 2021.

Digitale platforms

Meer toegang tot betrouwbare informatie en hulp bij seksuele gezondheidsvragen is essentieel én de vraag ernaar is groot. Dat blijkt uit de enorme piek aan bezoekers die de verschillende Love Matters-platforms zagen ontstaan tijdens de pandemie. Digitale platforms, waaronder sms, apps, sociale media en hotlines, bieden dan ook potentieel om meer vrouwen en jongeren te bereiken.

Daarom gebruikt RNW Media de investering uit het partnerschap om de Love Matters platforms te versterken, zodat jongeren, in het bijzonder jonge vrouwen, toegang blijven houden tot SRGR-informatie. “We zijn verheugd om dit partnerschap aan te gaan met Global Affairs Canada, MSI en IPPF, om ervoor te zorgen dat jonge vrouwen die in zeer moeilijke situaties leven, niet zonder essentiële seksuele en reproductieve informatie kunnen gaan en toegang hebben tot de SRGR-diensten die ze nodig hebben”, stelt Jacqueline Lampe, directeur RNW Media.

Naast de Love Matters platforms gaat RNW Media vanuit het partnerschap campagnes opzetten in de verschillende landen om het bewustzijn over SRGR te vergroten. SRGR-experts en moderators van Love Matters zullen de jongeren bijstaan en adviseren bij hun vragen en hen doorverwijzen naar diensten en dienstverleners, onder meer bij MSI en IPPF.

Via digitaal onderzoek en via interviews hoopt RNW Media een goed beeld te krijgen van hoe jonge vrouwen momenteel toegang hebben tot SRGR-diensten, waaronder abortuszorg.

Lees het hele artikel op One World.

You may also like