‘Kans op ramp is een sluipend proces’

Als we zo doorgaan met bezuinigen op onze overheidsinspecties, neemt de kans op een ramp toe. Ben Ale, scheidend hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding, waarschuwt voor de gevolgen. ‘Als inspecties hun werk minder goed kunnen doen, gaan bedrijven het rustiger aan doen met de veiligheidseisen.’

De afgelopen tien jaar kraakte de Delftse hoogleraar regelmatig kritische noten. Zoals over de milieudienst Rijnmond die onvoldoende toezicht had gehouden op chemieoverslagbedrijf Odfjell in Rotterdam, waar flinke misstanden werden aangetroffen. Door een aantal media wordt hij omschreven als ‘de rampenprofessor’.

Meer aandacht voor veiligheid

Toch kan hij, na een lange carrière op het gebied van veiligheid en rampenbestrijding, concluderen dat Nederland sinds de jaren tachtig een stuk veiliger is geworden. Ook na zijn afscheid blijft Ale kritisch meekijken.

‘We hebben grote stappen gezet, zeker na Enschede. Er is veel meer aandacht gekomen voor veiligheidssystemen, en dat daar een brede verantwoordelijkheid voor gedragen moet worden. Daarom is het zo zonde dat we dat met het oog op de bezuinigingen nu allemaal overboord gooien.’

Lees het hele interview in pdf.


 

 

‘Europees toezicht op banken biedt kansen’

Foto ©Hermien Lam.

Foto ©Hermien Lam.

Interview met Wim Mijs, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken voor de krant SC, 20 september 2012.

Vanaf 1 januari gaat een nieuwe instantie onder de vlag van de Europese Centrale Bank toezicht houden op de zesduizend banken van de eurozone. Een stap richting de veelbesproken bankenunie. Maar we zijn er nog niet, stelt directeur Wim Mijs van de Nederlandse Vereniging van Banken. “Zonder één set regels voor heel Europa gaat de bankenunie ten onder aan onderlinge strijd.”

Met het oprichten van een centrale toezichthouder zet Europa een eerste stap om te breken met de vicieuze cirkel tussen probleembanken en overheidsschulden. Zwakke banken kunnen via deze instantie makkelijker een beroep doen op rechtstreekse hulp van het nieuwe Europese noodfonds ESM en regeringen hoeven niet meer bij te springen. Toch heerst niet in alle landen een jubelstemming. Duitse spaarbanken luidden de noodklok over het in gevaar komen van spaargelden, en niet-eurolanden voelen zich aan de kant gezet. Ook Nederland is vooralsnog terughoudend. “Toch is dit een noodzakelijke stap”, stelt Mijs. “Met Europees toezicht voorkomen we dat problemen van banken overslaan op overheden.”

Lees het hele interview in pdf.

Overvolle plastic afvalbakken in Vleuten. Foto: Pieter Verbeek

‘Laat afvalrecycling niet aan de markt over’

De recycling in ons land staat onder druk. Door overcapaciteit aan ovens wordt het steeds goedkoper afval te verbranden in plaats van het te recyclen. Tijd dat de overheid de regie overneemt op de afvalmarkt, stelt professor Ernst Worrell, hoogleraar Energie, Grondstoffen en Technologische Verandering aan de Universiteit Utrecht. “Wat we hebben opgebouwd heb je zo weer om zeep geholpen.”

Recycling van afval is beter dan het te verbranden, bevestigde Worrell afgelopen najaar in zijn onderzoeksrapport Saving materials. Ook al wordt er energie en stadswarmte gewonnen uit de ovens, recycling is veel beter voor het milieu. een voor de hand liggende conclusie, maar concrete betrouwbare cijfers om die stelling te beargumenteren waren er tot voor kort nauwelijks. Wat vooral duidelijk werd uit het onderzoek is dat we in Nederland nog flink meer kunnen besparen op onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik door beter te recyclen. “Daar is nog veel potentieel voor. Maar dat gaat niet zonder betere wet-en regelgeving’, aldus Worrell.

Lees het hele interview in pdf.