Drie tips voor toekomstbestendige jeugdzorg

De Nederlandse banken zijn bezorgd over tientallen jeugdzorginstellingen die zich in financieel zwaar weer bevinden. Eind mei gaf de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een noodsignaal af over de financiering van de zorgsector. Drie tips voor instellingen om hun financiën beter op orde te krijgen.

Eerder, in maart, bracht de NVB het rapport ‘Van Bricks naar Clicks- naar een betere financiering van zorginstellingen’ met aanbevelingen voor de hele zorgsector, waaronder ook jeugdzorginstellingen.

Decentralisatie

‘Wij zien als bank in onze rol als financier dat het moeilijker is om leningen terug te krijgen’, vertelt Michiel Kuiper, adviseur financiering gezondheidszorg bij de NVB en een van de auteurs van het rapport. ‘Vanuit die hoedanigheid hebben we gezien hoe de jeugdzorg de afgelopen jaren enorm is veranderd sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor jeugdzorg. Het stelsel is niet per definitie beter geworden.’

Het werk van de jeugdzorg is namelijk veel complexer geworden, stelt Kuiper. ‘Jeugdzorginstellingen kampen aan de ene kant met een grotere zorgvraag, maar tegelijk moeten ze ook met veel meer gemeenten contacten afsluiten. Ze werken vaak met eenjarige contracten en daaromheen is een heel circus gebouwd waar ze allemaal aan moeten voldoen. Niet elke euro die ze krijgen, wordt daarom gebruikt voor de zorg aan kwetsbare kinderen.’

Kwaliteit van bestuur

Een ander zorgpunt van de banken is de kwaliteit van de bestuurders in de jeugdzorg. Kuiper: ‘Het zijn hele gedreven bestuurders die vooral oog hebben voor de zorg die kwetsbare kinderen nodig hebben. Tegelijk hebben ze te maken met een hele complexe situatie. Wet- en regelgeving is veranderd en daar hebben ze niet altijd voldoende oog voor. Ook is de juist financiële kennis niet altijd voldoende in huis.’

Lees het hele artikel op Zorgvisie. 

 

‘Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel’

De kraamzorgsector verkeert in zwaar weer: bijna alle kraamzorgorganisaties in Nederland draaien verlies en dit lijkt allemaal alleen maar erger te worden. De tarieven moeten omhoog om de vicieuze cirkel waarin de sector zich bevindt te doorbreken, stelt Corina Munts van de brancheorganisatie Bo Geboortezorg.

Dat de financiële situatie van kraamzorgorganisaties in Nederland niet al te rooskleurig is, was al langer bekend. Maar niet waar de pijnpunten precies zitten en hoeveel organisaties het moeilijk hebben. Financieel managementbureau SIS Finance deed daarom in opdracht van Bo Geboortezorg een onderzoek naar vijftien kleine, middelgrote en grote kraamzorgorganisaties over de boekjaren 2016 en 2017. Daarnaast heeft SIS Finance gesprekken gevoerd met organisaties, verspreid over heel Nederland.

Gehele sector loopt een risico

Dat nu blijkt dat nagenoeg alle organisaties verlies draaien kwam als een schok, vertelt Munts. ‘We zijn heel erg geschrokken dat het door de hele sector heen speelt, ongeacht grootte en werkgebied. Dat is heel zorgelijk. De gehele sector loopt dus een risico. Over een aantal organisaties maken we ons echt zorgen. We hebben onze leden opgeroepen niet te lang te wachten met de noodklok luiden. Maar het ligt natuurlijk ook gevoelig. Het zijn ondernemers, die concurrent zijn van elkaar. Die willen niet zo snel de vuile was buiten hangen.’

Maatschappelijke betrokkenheid

Uit het onderzoek blijkt dat het onder meer aan de grote maatschappelijke betrokkenheid van de kraamzorgorganisaties ligt dat ze nog net het hoofd boven water kunnen houden. ‘Als ondernemer zou je maatregelen moeten nemen als je zaak slecht draait’, legt Munts uit. ‘Je moet ervoor zorgen dat het tijd wordt gekeerd als je verlies draait. Maar de kraamzorgondernemers hebben ook te maken met een zorgplicht die hen is opgelegd door verzekeraars.’ De zorgplicht geldt omdat kraamzorg in het basispakket zit.

Lees het hele artikel op Zorgvisie.