Werken aan een aanpak voor klimaatbestendige steden

Een doorbraak bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Dat is wat de veertien publieke en twaalf private samenwerkingspartners als doel stelden bij de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie. Nu bijna twee jaar later heeft de City Deal zich bewezen, stelt coördinator Bart Stoffels. ‘Er is echt een levendige community of practice ontstaan.’

Van risico op overstromingen, gezondheidsproblemen bij een hittegolf tot schade veroorzaakt door onophoudelijke hoosbuien. Het veranderende klimaat laat zich steeds meer voelen in onze steden. Om daarmee om te gaan moeten overheden anders leren denken en doen. Klimaatbestendig inrichten, bouwen, wonen en leven, het vraagt om een omslag. Nog meer dan ooit zullen overheden met andere partijen moeten optrekken om samen steden klimaatbestendiger te maken. Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van beleidsmaker tot beheerder, van bestuurder tot bewoner.

Om die samenwerking vorm te geven werd de City Deal Klimaatadaptatie opgezet. “Deze heeft zich inmiddels flink bewezen”, stelt Stoffels. “Er is echt een levendige community of practice ontstaan. We hebben nu met de City Deal een groep van meer dan honderd mensen bij elkaar hebben verzameld die op vertrouwensbasis met elkaar razendsnel innovatie en kennis kunnen delen. Wij schrijven heel actief mee aan het Deltaprogramma, en een van de pijlers uit ons werkplan, – de werkgroep Meerlaagse? veiligheid-, is al geïncorporeerd in dat programma. Drie marktpartijen hebben een manifest geschreven voor de bouwsector. Dat laat zien van hoe relevant het privaat-publieke karakter is bij deze transitie.”

Lees het hele interview met Bart Stoffels op Agenda Stad. 

You may also like