Delft deelt het Gemeentelijk Gegevensmodel

Een centraal datamodel dat inzicht geeft in alle gegevens binnen de gemeente en informatiegestuurd werken mogelijk maakt. Dat is het idee achter het Gemeentelijk Gegevensmodel (GGM). Tijdens de meetup van het Kennisnetwerk Data en Samenleving op 3 november stond de GGM volop in de schijnwerpers. De gemeente Delft won er dit jaar de GemeenteDelers Award mee.

Ruim vijftig adviseurs, CIO’s, afdelingshoofden, gegevensarchitecten, BI specialisten van gemeenten, maar ook van andere overheden als waterschappen en politie kwamen luisteren in Theater De Veste hoe zij het Delftse model kunnen gebruiken. Want het Gemeentelijk Gegevensmodel is als open source model beschikbaar voor hergebruik en samenwerking met andere gemeenten.

Het GGM is een informatiemodel waarbinnen de gegevens van alle taakvelden van alle Nederlandse gemeenten zijn te vinden. Daarin is de generieke en volledige gegevensarchitectuur van de Nederlandse gemeenten uitgewerkt. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor dezelfde taken, met onderliggende dezelfde gegevens. Zo kan een gemeente veel sneller en met minder fouten allerlei informatieproducten ontwikkelen.

Goed nadenken hoe je met gegevens omgaat

Martina Huijsmans, wethouder Delft digitalisering, liet tijdens de meetup van het Kennisnetwerk weten erg trots te zijn op het winnen van de GemeenteDelers Award. “Het is een hele mooie prijs voor ons gegevensmodel. We delen dat graag met jullie allemaal, zodat jullie er zelf mee aan de slag kunnen gaan”, zei ze vooreen volle zaal. Als wethouders is Huijsmans verantwoordelijk voor de maatschappelijke opgaven en de uitdagingen voor de stad. De gegevenshuishouding is daarbij faciliterend. “We moeten goed nadenken hoe je omgaat met gegevens in de verschillende domeinen als het sociaal domein, de ruimtelijke ordening en mobiliteit. Je moet goed weten wat je in huis hebt en hoe je dat kunt toepassen.”

Sociaal domein

Belangrijke opgaven die nu spelen zijn in Delft zijn bijvoorbeeld opgaven rond sociaal domein. Dankzij het gegevensmodel is er nu beter inzicht in het Actieplan Sociaal Domein. De resultaten zijn meetbaar en er is beter inzicht in de financiën. Ook bij ruimtelijke ordening speelt het GGM al een rol. Huijsmans: “We zijn een stad met weinig ruimte, waar veel gebeurt. Denk aan werken aan riolering, wanneer de straten open moeten. Hoe kun je inwoners zo min mogelijk belasten? Voor dat soort vragen heb je data nodig. De rol van gegevens is dan ook steeds belangrijker om goed te sturen. Met dit model wordt dat steeds beter mogelijk, dankzij rapportages en dashboards. We hebben echt een grote stap gezet richting informatiegestuurd werken.”

En aangezien de meeste gemeenten tegen dezelfde vraagstukken aanlopen kun je met dit model overal aan de slag, benadrukte de wethouder. “Als je je wethouder moet overtuigen kom ik graag vertellen waarom het zo verstandig is om te werken met het GGM.”

Versnelling in informatiegestuurd werken

Het startte allemaal in Delft vier jaar geleden vanuit een droom, vertelde Mark Lander, afdelingshoofd gegevensmanagement. “We zijn toen gaan nadenken over informatiegestuurd gestuurd werken en hoe we daar versnelling binnen Delft in kunnen brengen. We wilden een model te ontwikkelen om in toekomst te kijken, en daarnaast integraal zicht op de gegevens binnen gemeente te hebben. Het model moest gebaseerd zijn op landelijke standaarden en de Common Ground gedachte.”

Lees het hele artikel op iBestuur.

You may also like