‘Vrijheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap’

Een advocatenkantoor waar iedereen parttime werkt? Waar geen stramme hiërarchie heerst, maar vrijheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Waar evenveel te zeggen heeft? Bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs (BvdV) geloven ze in de de kracht van anders organiseren.

Met de beginselen van de Brazilaan Ricardo Semler als uitgangspunt werkt het kantoor al tien jaar lang compleet anders dan wat gebruikelijk is in de branche.

‘Iedereen is ondernemer’

Bij BvdV is iedereen ondernemer en dat betekent dat iedereen de vrijheid krijgt om zijn praktijk, maar ook zichzelf te ontwikkelen. Over belangrijke beslissingen wordt in groot overleg democratisch besloten en iedereen kan aandeelhouder worden. Daarnaast werkt iedereen vier dagen per week met een onbeperkt aantal vakantiedagen en er geldt een urenmaximum. Deze unieke manier van werken leverde BvdV in 2014 de titel op van Slimste Bedrijf van Nederland, daarnaast mag het bedrijf zich sinds 2015 ‘B Corp’ noemen, met name vanwege haar sociale duurzaamheid.

Oprichter Sjoerd van de Velden en collega Daniël Maats leggen op het Congres Over Het Nieuwe Werken uit hoe deze unieke manier van werken in de praktijk werkt, waar zij tegenaan lopen en hoe zij de toekomst zien. We vroegen Van der Velden alvast wat meer te vertellen.

Waarom hebben jullie bij Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs destijds gekozen voor zo’n ongewone manier van werken?
“Degene met wie ik het kantoor heb opgericht en ik werkten hiervoor allebei bij een traditioneel advocatenkantoor. We hadden allebei het gevoel dat het anders en beter kon als je echt iedereen bij de bedrijfsvoering zou betrekken. En aangezien we met slimme mensen werken beschikken we dus ook over een goede collectieve denkkracht. We besloten iedereen tot ondernemer te maken. We hebben een formule geïntroduceerd die erop neerkomt dat hoe lager je de kosten weet te houden, hoe meer iedereen verdient. Daarnaast heeft iedereen evenveel zeggenschap en beschikken we allen over alle informatie. Of je nu partner bent of secretaresse. Dat is voor iedereen gelijk. Zo vormen we met zijn allen feitelijk één grote maatschap.”

Wat levert dit nu precies op?
“Naast de persoonlijke kant bood dat ook een ander voordeel: lagere kosten. De verspilling is namelijk nihil. Iedereen kan zich ermee bemoeien hoe we het kantoor sturen. Als je vindt dat we linksaf moeten gaan, maar de rest wil rechtsaf, probeer je iedereen te overtuigen van je gelijk of je legt je erbij neer. Als je constateert dat je het over een zwaarwegend onderwerp niet eens kan worden kun je zo weg. We hebben geen ingewikkeld relatiebeding. Over het algemeen komen we er met redelijke argumenten echter altijd wel uit. Toen we begonnen zagen sommigen ons als een socialistisch experiment. Opmerkelijk, omdat ons model ook elementen omvat die eerder als rechts zouden kunnen worden geduid. Hoe dan ook, dankzij ons succes hebben we veel aandacht gekregen. Zeker toen we de beginselen van de Braziliaan Ricardo Semler als uitgangspunt uit gingen dragen vond men het interessant. We kregen veel bedrijven over de vloer die bij ons kwamen kijken. Waar de meeste van hen tegen aanhikken is dat ze democratie wel spannend vinden maar transparantie nog spannender.”

Jullie hebben transparantie hoog staan op kantoor? Want iedereen heeft dezelfde rechten?
“Wij denken dat als je niks te verbergen hebt je heel erg open kunt zijn. Iedereen beschikt over alle informatie. Als iemand aandeelhouder wil worden kan hij of zij het zelf agenderen. Daarbij kijken we niet alleen naar de harde kant, de objectieve criteria, maar ook hoe deze persoon in de groep ligt. Daarnaast werken we dus allemaal parttime. Daarmee, en met ons urenmaximum, neem je een perverse prikkel weg om altijd maar vooral heel veel uren te werken, zoals vaak gebeurt in de advocatuur. Parttime werken is gezonder en beter voor iedereen. Dankzij het urenmaximum dat onderdeel is van ons model, is het bovendien financieel niet rendabel om het wel te doen.”

Wat houdt de leer van Ricardo Semler precies in?
“Hij zegt dat je kunt uitgaan van vertrouwen, the wisdom of the crowd. Verder is belangrijk je te realiseren dat je wordt beter door te delen. Onze ideeën bleken daar goed op aan te sluiten, vandaar dat we zijn beginselen overnamen. We hadden in het begin overigens niet alles al helemaal uitgedacht. Gaandeweg kwamen we problemen tegen, die we vervolgens gezamenlijk wisten op te lossen. Zo hadden wij bijvoorbeeld nog niet nagedacht over de gevolgen van ziekte of zwangerschap.. In ons model zouden die personen daarvan financieel nadeel ondervinden. Wij bleken als groep echter solidair. Als je wegens ziekte of zwangerschap minder werkt wordt het financiële nadeel daarvan via een daarop aangepaste formule gecompenseerd. Dat kost de andere kantoorgenoten geld, maar dat hebben we voor elkaar over als het nodig is. Wat we voor vertrouwen terugkrijgen is verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Op het congres willen we daarover vertellen.”

Lees verder op de website Over Het Nieuwe Werken.

You may also like