Zicht op radicalisering

Welzijnswerkers, onderwijzers, buschauffeurs en andere professionals moeten alert zijn op radicalisering onder jongeren. Gemeenten hebben voor hen speciale meldpunten geopend. Dat levert vooralsnog weinig op.

‘Nee, de protestmars van de Nationaal-Socialistische Alliantie afgelopen augustus in Alphen aan den Rijn was geen lokale happening’, benadrukt de gemeente. Deelnemers kwamen overal vandaan, zelfs vanuit het buitenland. Alphen kampt namelijk niet met georganiseerde radicale groepen, bleek uit recent onderzoek van gemeente en politie. Toch start de gemeente eind deze maand met een Meldpunt Radicalisering. Een telefoonnummer waar professionals, -van buschauffeurs, leraren tot medewerkers in horeca, bij banken en thuiszorg-, terecht kunnen met meldingen over radicaliserende jongeren.

Niet onderschatten

Twee ambtenaren luisteren de meldingen af en bepalen wat ermee wordt gedaan. ‘We willen het niet overschatten, maar vooral niet onderschatten’, aldus Dick Roodenburg, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente. De anonimiteit is volgens collega Marcel van Dijk reden waarom veel professionals er gebruik van zullen maken. ‘De drempel ligt voor jongerenwerkers te hoog om direct iets door te geven aan de politie. Bovendien zoeken we naar een meer maatgerichte oplossing.’

Naast het telefoonnummer is er ook regulier overleg tussen gemeente, politie, onderwijs en welzijn over jongeren. Met een speciale campagne moeten de professionals bewust worden gemaakt van hun plicht om radicalisering te signaleren. Roodenburg: ‘We willen het tussen de oren van de professionals krijgen dat ze op een bepaalde manier leren kijken. Het gaat toch ook om het onderbuikgevoel.’

Lees het hele artikel in pdf

 

You may also like