logoVoor het blad PM Publiek Denken werkte ik weer eens samen met een aantal oud-collega’s van Sdu aan een nummer: de special Agenda Stad. Ik heb twee artikelen gemaakt voor dit blad.

Voor een verhaal over het onderzoeksprogramma SURF interviewde ik netwerkmanager Jan Klinkenberg bij VerDuS, de samenwerkingsovereenkomst van NWO en Platform31, én spin in het web bij SURF. In het tweede verhaal stond samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven centraal. Dat is van essentieel belang om de concurrentiekracht, innovatie en leefbaarheid van de Nederlandse steden en stedelijke regio’s hoog te houden. Aldus de Denktank van de Agenda Stad, die eind juni haar rapport naar de Tweede Kamer stuurt.

Maar hoe staat het eigenlijk met die samenwerking? Ik vroeg het aan topondernemers, Harry van Dorenmalen (chairman Europe van IBM) en Meiny Prins van Priva en aan Pieter van de Glind, initiatiefnemer en oprichter van ShareNL en pleitbezorger van de deeleconomie.

Leuk om mijn naam weer in dezelfde colofon als Maurits van den Toorn, Cyriel van Rossem en Rianne Waterval.

Het blad verscheen in juni 2015. Lees de hele special in pdf.

You may also like